2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem

Choroba niani, zamknięte przedszkole czy zatrzaśnięty zamek w drzwiach – sytuacje, w których jesteś zmuszona wraz z dzieckiem zostać w domu można wymieniać bez końca.Podziel się na


Prawo do opieki nad dzieckiem zdrowym

Artykuł 188 Kodeksu Pracy jasno mówi, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 • prawo to przysługuje tylko jednemu z rodziców. Możecie podzielić się z partnerem tak, by każdemu przysługiwało po jednym dniu wolnego w roku, lub pozostawić obydwa dni wolne dla ciebie lub partnera – ta decyzja należy do was;
 • z tego prawa mogą korzystać zarówno rodzice biologiczni, jak i opiekunowie z rodziny zastępczej, czy rodzice adopcyjni;
 • dokładnie 2 dni zwolnienia przysługują ci bez względu na liczbę posiadanych dzieci;
 • prawo to obowiązuje tylko do momentu ukończenia 14 roku życia najmłodszego dziecka;
  zwolnienie może zostać udzielone jednorazowo (2 dni pod rząd) lub w odstępach czasowych po jednym dniu.

To musisz wiedzieć!

 • by skorzystać z prawa do dwóch dni opieki nad dzieckiem zdrowym, na początku każdego roku musisz złożyć w miejscu pracy odpowiednie oświadczenie o uprawnieniach rodzicielskich i woli skorzystania z niego;
 • termin musisz uzgodnić z pracodawcą – zorientuj się w jakiej formie wymagane jest to w twoim miejscu pracy.
 • pracodawca nie może od ciebie wymagać uzasadnienia nieobecności – nie masz obowiązku okazania zwolnienia lekarskiego dziecka.
 • niewykorzystane w ciągu roku 2 dni zwolnienia nie przechodzą na kolejny rok kalendarzowy.
  to, czy dziecko ma zapewnioną inną opiekę współmałżonka, czy innego członka rodziny nie ma znaczenia – pracodawca ma obowiązek przydzielić ci ustawowe dwa dni wolnego.