Czy koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży?

Media prześcigają się w dostarczaniu doniesień o rozprzestrzenianiu się koronawirusa i nowych informacji, które czasem… bywają sprzeczne. My zadamy sobie konkretne pytanie – jakie zagrożenie koronawirus stanowi dla kobiet w ciąży?

kobieta w maseczce koronawirus


Podziel się na


Świat ogarnęła kolejna, po m.in. SARS, świńskiej grypie i ptasiej grypie, epidemia. Tym razem winny jest koronawirus. Nazwa, którą zna, i której boi się, już chyba każdy Polak. 

Koronawirus – co to jest? Skąd się wziął?

Nazywanie przyczyny obecnej epidemii „koronawirusem” to pewne uproszczenie i uogólnienie. Koronawirusy to bowiem cała grupa wirusów, dobrze znana w lekarskim świecie. Nosicielami mogą być ludzie, inne ssaki lub ptaki. Wirusy te wywołują najczęściej przeziębienia oraz infekcje układu oddechowego o łagodnym przebiegu. Wśród siedmiu gatunków koronawirusów wyróżnia się m.in SARS, który był winny epidemii z lat 2002-2003, a także, będący obecnie na językach wszystkich, SARS-CoV-2. Wywołuje on chorobę COVID-19.

SARS-CoV-2 został po raz pierwszy zidentyfikowany pod koniec 2019 roku w Chinach, w mieście Wuhan. To właśnie tam miały miejsce pierwsze zakażenia tym wirusem. Obecnie coraz więcej krajów na świecie, w tym także Polska, notuje przypadki jego występowania.

SARS-CoV-2 – przenoszenie i objawy

Bardzo ważna, w kontekście epidemii koronawirusa, jest wiedza dotycząca dróg jego przenoszenia oraz metod zapobiegania zakażeniu, a także ewentualnych objawów. Wirus przenosi się drogą kropelkową (czyli przez wydzieliny – z nosa, katar, podczas kichania, przez ślinę), możemy zarazić się od innego człowieka lub zarażonego zwierzęcia, dotykając powierzchni, z którymi osoba zakażona miała kontakt, a następnie podnosząc ręce do twarzy.

Objawy pojawiają się po dwóch do czternastu dni od zarażenia. Są to najczęściej:

  • gorączka;
  • suchy kaszel;
  • ogólne rozbiciem ból mięśni i zmęczenie (grypopodobne);
  • mogą także wystąpić katar, ból gardła, trudności z oddychaniem lub objawy ze strony układu pokarmowego, jak biegunka.

Co ważne, zarażenie wirusem SARS-CoV-2 może także przebiegać bezobjawowo. Osoba będąca nosicielem może zarażać innych. Większość osób infekcję przechodzi lekko, a śmiertelność to zaledwie około 2%.

Czy koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży?

Pewne grupy ludzi są bardziej narażone na zarażenie i wystąpienie ciężkich objawów koronawirusa. Są to osoby starsze, osoby mające problemy z odpornością, chore, żyjące z chorobami przewlekłymi. Stanem, w którym należy być szczególnie ostrożnym jest także ciąża. Dotyczy to ogólnego dbania o zdrowie w tym okresie, co w przypadku epidemii nabiera jeszcze większego znaczenia.

Nie ma badań sugerujących ewidentnie większą podatność ciężarnych na zarażenie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoim raporcie z lutego podkreśla, że w przeciwieństwie do grypy A(H1N1), kobiety w ciąży nie wydają się być w większym stopniu narażone na ciężką postać tej choroby. W badaniu 147 ciężarnych, pośród których 64 miało potwierdzonego koronawirusa, 82 było podejrzanych, a jedna nie wykazywała objawów, 8% przechodziło ciężką postać choroby, a 1% w sposób krytyczny.

[Dokładny cytat z raportu: As opposed to Influenza A(H1N1)pdm09, pregnant women do not appear to be at higher risk of severe disease. In an investigation of 147 pregnant women (64 confirmed, 82 suspected and 1 asymptomatic), 8% had severe disease and 1% were critical.]

kobieta w maseczce

Czy wirus może się przenieść z matki na dziecko?

Nie ma dowodów, że wirus przenosi się bezpośrednio z matki na dziecko w czasie ciąży. Końcem lutego świat obiegła informacja, że zarażona włoszka urodziła zupełnie zdrowe dziecko, która wydaje się potwierdzać taką właśnie tezę. Dane, jakie pozwoliły ją wysnuć są jednak ograniczone i dotyczą porodów przez cesarskie cięcie , (które są bezpieczniejsze dla zarażonych matek) a także zakażeń na późniejszym etapie ciąży. Brak jest danych dotyczących wpływu COVID-19 w pierwszym czy drugim trymestrze.

Warto pamiętać, że SARS-CoV-2 jest to wirus, którego mechanizm działania nie został jeszcze gruntownie przebadany i wciąż pozostaje wiele niewiadomych.

Jak się chronić?

Zalecenia odnośnie zapobiegania zarażeniem są następujące:

  • częste i dokładne mycie rąk – powinno trwać 30 sekund, używanie preparatu antybakteryjnego kiedy umycie jest niemożliwe;
  • unikanie osób wykazujących objawy takie, jak kaszel, kichanie, zachowanie od nich odstępu minimum 1 metr;
  • unikanie dużych skupisk ludzkich;
  • powstrzymywanie się od dotykania twarzy w sytuacjach, kiedy jesteśmy w miejscach publicznych i nie mamy możliwości umycia rąk – wirus może przenieść się przez dotyk zakażonej powierzchni;
  • zaleca się podróży do miejsc występowania koronawirusa;
  • jeśli wystąpią objawy wskazujące na zarażenie, należy zgłosić się do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala (nie na SOR!).