Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS

Według szacunków UNAIDS na świecie żyje ok. 2,2 mln. dzieci zakażonych HIV. Co minutę z powodu AIDS umiera 1 dziecko, każdego roku ok. 0,5 miliona.

mężczyzna z wstążką świadomości AIDS


Podziel się na


Liczba kobiet zakażonych HIV na świecie rośnie. W Polsce przekracza 30% całej populacji osób zakażonych HIV. Każdego roku w Polsce odbywa się około 70-100 porodów kobiet z potwierdzonym zakażeniem HIV. Niestety ciągle jednak zdarzają się przypadki rozpoznania zakażenia HIV u kobiety dopiero po rozpoznaniu zakażenia HIV u dziecka.

Zakażenie ciężarnej

Ryzyko transmisji wirusa HIV z matki na dziecko w przypadku, gdy matka nie jest świadoma swojego zakażenia, wynosi nawet 30%. Ryzyko zakażenia dzieci od kobiet z potwierdzonym zakażeniem, przy odpowiedniej profilaktyce, jest znacznie mniejsze i wynosi ok. 1%. Wiedza o zakażeniu ciężarnej ma kluczowe znaczenie dla możliwości zastosowania działań zapobiegających zakażeniu dziecka. Zastosowanie skutecznego leczenia antyretrowirusowego w czasie ciąży, właściwe prowadzenie porodu, oraz nie karmienie piersią dają niemal 100% szansę na uniknięcie zakażenia – podkreśla dr Anna Marzec-Bogusławska – Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Badanie – dla wszystkich ciężarnych?

Według Rekomendacji Grupy Ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne w zakresie perinatalnej transmisji HIV …wszystkim kobietom ciężarnym należy zaproponować badanie w kierunku HIV podczas pierwszej wizyty u lekarza położnika – ginekologa. Niestety w wielu przypadkach badanie to nie jest proponowane kobietom, pomimo iż takie uchybienie może zostać potraktowane jako błąd w sztuce lekarskiej. Jak wynika z danych, w Polsce odsetek kobiet w ciąży wykonujących badanie wynosi tylko 10%. W większości krajów Unii Europejskiej odsetek ciężarnych, które wykonują badanie w kierunku HIV przekracza 60%, a w niektórych (Anglia, Holandia, Francja) sięga on nawet 98%.

mężczyzna z wstążką świadomości AIDS

Zakażenie HIV

Od początku epidemii HIV, czyli od 1985 roku, w naszym kraju zarejestrowano ok. 150 zakażeń u dzieci. 90% dzieci uległo infekcji na drodze transmisji wertykalnej. Do zakażenia odmatczynego dochodzi z reguły w czasie porodu, rzadziej – w ostatnim trymestrze ciąży lub w okresie okołoporodowym. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka jest wiremia u matki, czyli ilość kopii wirusa we krwi. Sytuacja ta ma miejsce, gdy kobieta zakaża się na krótko przed ciążą, w czasie jej trwania oraz w schyłkowym okresie choroby – kiedy ma objawy AIDS.

-Zakażenie HIV u dziecka ma znacznie szybszy postęp, większe jest ryzyko rozwoju AIDS i śmierci w porównaniu z dorosłymi. Chorobę należy rozpoznać przed ukończeniem 3 miesięcy i jak najszybciej leczyć – mówi prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska – Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego. Przeniesienie zakażenia HIV z matki na dziecko jest głównym źródłem zakażeń HIV i – w następstwie – AIDS u dzieci.

Daj szansę swojemu dziecku

W 2007 roku Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, zorganizowało kampanię skierowaną do kobiet w ciąży lub planujących macierzyństwo. Jej głównym celem było wzmocnienie istniejącego wówczas „Programu wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet w ciąży” i zachęcenie pań oczekujących dziecka do wykonania testu w kierunku HIV. Kampania miała uświadomić paniom, że nawet jeśli lekarz nie zaproponuje wykonania takiego testu, one same mogą, a nawet powinny o to poprosić.

mężczyzna z wstążką świadomości AIDS

W latach 2009-2010 kampanię „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” wznowiono, by zachęcić kobiety planujące macierzyństwo i oczekujące dziecka do rozważenia wykonania testu w kierunku HIV. Ważne, by kobieta wiedziała, że może poprosić ginekologa o wykonanie testu w kierunku HIV, nawet jeśli lekarz nie zaproponuje jej takiego badania. W ramach kampanii powstała nowa kreacja z wykorzystaniem wizerunku Ambasadorki Kampanii – znanej siatkarki, pani Małgorzaty Glinki.

Zdjęcia autorstwa Klaus Nielsen z Pexels