Dziecko na kwarantannie – co musisz wiedzieć?

Dziecko na kwarantannie? Podpowiadamy, co trzeba wiedzieć w sytuacji, kiedy dziecko zostaje objęte kwarantanną.

mama całuje córkę na kwarantannie


Podziel się na


Właśnie otrzymałaś informację z przedszkola, że w placówce potwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem? Od tego momentu twoje dziecko przebywa na obowiązkowej kwarantannie. Co musisz wiedzieć?

Coraz więcej dzieci trafia na kwarantannę w wyniku kontaktu z zakażonymi koronawirusem nauczycielami, pracownikami placówki czy rówieśnikami. Co trzeba wiedzieć w sytuacji, kiedy dziecko zostaje objęte kwarantanną?

Czy kwarantanna to to samo co izolacja?

Nie –  to dwa osobne pojęcia. Jeżeli dziecko ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, zostaje objęte izolacją. Jeżeli natomiast miało bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, zostaje objęte kwarantanną. Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie. W obydwu jednak przypadkach dziecko nie może opuszczać domu.

Na kogo nakładana jest kwarantanna?

Kwarantanna nakładana jest na osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem (potwierdzone pozytywnym wynikiem testu), co stwarza ryzyko wystąpienia zakażenia także u nich samych.

Na czym polega kwarantanna?

Każda osoba, która została objęta kwarantanną ma obowiązek pozostać w miejscu zamieszkania przez wskazany okres, czyli mówiąc najprościej – nie może opuszczać swojego domu. Kwarantanna to czas na obserwację, czy doszło do zakażenia, ponieważ zakaźność pojawia się przed objawami klinicznymi. Taka obserwacja w warunkach domowych pozwala na zahamowanie dalszej transmisji wirusa.

mama i córka czytają na kanapie podczas kwarantanny

Ile trwa kwarantanna?

Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni, jednak okres ten może zostać dostosowany do danej sytuacji – skrócony lub wydłużony. O tym, jak długo będzie trwać kwarantanna w przypadku naszego dziecka, poinformuje nas placówka, do której dziecko uczęszcza.

Jak sprawdzić, czy dziecko jest objęte kwarantanną?

Taką informację przekaże nam placówka, do której dziecko uczęszcza, a jej potwierdzenie znajdziemy w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), czyli bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia. Jeśli dziecko posiada numer PESEL, ma również Internetowe Konto Pacjenta, zaś dostęp do niego posiada ten rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS.

Czy rodzice muszą zgłaszać do Sanepidu fakt, że dziecko zostało objęte kwarantanną?

Rodzice nie muszą nigdzie zgłaszać faktu, że ich dziecko jest objęte kwarantanną – to placówka, do której dziecko uczęszcza jest zobowiązana zgłosić wszystkie dzieci z potencjalnego kontaktu z osobą zakażoną do Sanepidu.

Czy rodzice także są objęci kwarantanną?

Nie, kwarantanna dotyczy wyłącznie dziecka, które miało kontakt z osobą zakażoną. Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie, a więc przykładowo rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie. Warto jednak zachować wszelkie środki ostrożności, bo to, że dziecko nie wykazuje żadnych objawów, nie znaczy, że nie zaraziło się wirusem. Przypomnijmy, że zakaźność pojawia się jeszcze przed objawami klinicznymi. Domownicy dziecka powinni wiec ograniczyć wszelkie kontakty na czas jego kwarantanny.

mama i córka czytają na kanapie podczas kwarantanny

Czy w czasie kwarantanny można spodziewać się kontroli?

Obecnie z osobami objętymi kwarantanną Sanepid kontaktuje się telefonicznie. Często informację o kwarantannie przekazuje automat, a kontrole nie są już tak częste, jak w pierwszych miesiącach epidemii. Brak ewentualnej kontroli nie powinien być jednak powodem do łamania zasad kwarantanny – pozwalając dziecku na wyjście z domu nie tylko narażamy inne osoby na zakażenie, ale także siebie samych – na wysoką karę finansową. Za złamanie kwarantanny dziecka opiekunowi może grozić kara nawet w wysokości tysiąca zł. Gdyby okazało się, że niestosowanie się do zaleceń było umyślne, kara  będzie jeszcze poważniejsza.

Czy na czas kwarantanny konieczna jest instalacja aplikacji Kwarantanna Domowa?

Obowiązek korzystania z aplikacji Kwarantanna Domowa mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Za przestrzeganie kwarantanny przez dziecko odpowiadają jego rodzice.

Czy możemy samodzielnie ubiegać się o test dla dziecka?

Każdy z nas ma prawo zgłosić chęć wykonania testu na obecność koronawirusa sobie lub swojemu dziecku. Można to zrobić nawet internetowo poprzez swój profil zaufany. Po wypełnieniu formularza otrzymamy informację, czy dziecko kwalifikuje się na test w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli tak, otrzymamy zlecenie na test, które zostanie potwierdzone wiadomością SMS. Jeśli w najbliższej okolicy będzie wolny termin, w wiadomości dostaniemy propozycję miejsca i godziny wykonania testu. Jeśli nie, otrzymamy link do systemu eKolejka, w który możemy samodzielnie wybrać miejsce i termin pobrania dziecku wymazu.

Czy jeśli test wyjdzie negatywny, dziecko może wychodzić z domu?

Nie. Nawet jeśli test wykaże, że dziecko nie jest zakażone koronawirusem, nadal przebywa ono na kwarantannie przez wyznaczony termin. Negatywny wynik testu nie jest podstawą do skrócenia okresu kwarantanny, choć pojawiają się głosy, że takie prawo miałoby spory sens.

Czy rodzic może liczyć za zasiłek na czas kwarantanny dziecka?

Tak. Jeśli dziecko zostaje objęte kwarantanną i z konieczności nie może uczęszczać na zajęcia, musi mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej. W związku z tym rodzic może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z ZUS za pośrednictwem pracodawcy.  Świadczenie to przysługuje jedynie rodzicom tych dzieci, które nie przekroczyły 14. roku życia. By je otrzymać, należy wypełnić oświadczenie dla pracodawcy, którego wzór znajdziemy na stronie gov.pl.