Dziecko przed czasem – przyczyny porodów przedwczesnych

Poród przedwczesny to wciąż duży problem współczesnego położnictwa. Jakie mogą być powody porodu przedwczesnego?

wcześniak


Podziel się na


Przyjście na świat przed terminem stanowi dla naszego dziecka niebezpieczeństwo, które często można zminimalizować jeszcze w trakcie ciąży. Wystarczy znać przyczyny porodów przedwczesnych i w odpowiednim momencie zacząć stosować się do wszystkich zaleceń lekarza, aby nasz maluch przyszedł na świat w najlepszym dla niego czasie.

Poród przedwczesny – kiedy o nim mowa?

O porodzie przedwczesnym mówimy, gdy akcja porodowa rozpoczyna się przed planowanym terminem, a konkretnie między 24. a 37. tygodniem ciąży. Na świat przychodzą wówczas dzieci nieprzygotowane do samodzielnego funkcjonowania poza łonem matki. Waga wcześniaków waha się pomiędzy 500 a 2500 g. Noworodki te wymagają stałej, specjalistycznej opieki aż do momentu osiągnięcia odpowiedniego stopnia rozwoju. Wiąże się to z wieloma zagrożeniami. Dzieci urodzone przed 29. tygodniem często wykazują zaburzenia słuchu, wzroku, zdarzają się też zaburzenia na tle nerwowym i intelektualnym. Wcześniaki, ze względu na obniżoną odporność, są też bardziej narażone na utratę życia niż dzieci, które przyszły na świat w terminie. Z tego powodu lekarze zwykle starają się opóźnić akcję porodową tak długo, jak to tylko możliwe. Niestety, zahamowanie porodu nie zawsze jest możliwe. Ogromne znaczenie ma tutaj etap porodu – im wcześniej kobieta znajdzie się w szpitalu, tym większe szanse na zahamowanie akcji porodowej.

Rodzaje porodu przedwczesnego

Położnicy wyróżniają trzy rodzaje porodu przedwczesnego, a postępowanie w wypadku każdego z nich jest różne:

 • Zagrażający poród przedwczesny – występuje we wczesnej fazie porodu przedwczesnego, dlatego w jego przypadku możliwe jest zahamowanie akcji porodowej. Charakterystyka tego etapu nie jest jednoznaczna. Najczęściej uznaje się, że zagrażający poród przedwczesny następuje, gdy pojawi się od 4 do 7 skurczów na godzinę, szyjka macicy zostanie skrócona poniżej 60%, a jej rozwarcie ma mniej niż 3 cm. Zwykle diagnozę przedwczesnego porodu zagrażającego lekarze są w stanie postawić na podstawie prostego wywiadu oraz badania ginekologicznego.
 • Poród przedwczesny w toku – jest to bardziej zaawansowana faza porodu niż wcześniej omówiony przypadek, przez co jest trudniejsza do zahamowania. Charakteryzuje się przyspieszoną czynnością macicy – pojawia się 8 i więcej skurczów na godzinę, skrócenie szyjki macicy sięga 80%, a jej rozwarcie jest większe niż 3 cm.
 • Poród przedwczesny w toku – to rozpoczęcie akcji porodowej.

Poród przedwczesny najczęściej oceniany jest na podstawie skurczów i rozwarcia macicy. Nastąpienie akcji porodowej nie występuje tak naturalnie, jak ma to miejsce w porodzie terminowym. Tutaj poród powodowany jest szeregiem czynników, które nie pozwalają na planowe rozwiązanie ciąży.

nóżka dziecka

Co może spowodować poród przedwczesny?

Przyczyn przedwczesnych porodów lekarze najczęściej dopatrują się w złym stanie zdrowia kobiety oraz w historii jej wcześniejszych porodów. Nie są to jednak jedyne czynniki wpływające na możliwość wcześniejszego porodu. Często zapominamy, że dużą rolę odgrywa życie w stresie, skażenie środowiska, praca fizyczna oraz złe warunki socjalne. Jeżeli kobieta w ciąży narażona jest na któryś z wymienionych czynników, to prawdopodobieństwo wystąpienia porodu przedwczesnego rośnie.

Najczęstszymi przyczynami przedwczesnych porodów są:

 • niski status ekonomiczny i złe warunki socjalne – w tej grupie odnotowuje się najwięcej kobiet, które ciężko pracują podczas ciąży, źle się odżywiają i nadużywają alkoholu;
 • wiek – wiek kobiety ciężarnej również może zwiększyć prawdopodobieństwo urodzenia wcześniaka. Najwięcej porodów przedwczesnych zaobserwowano u kobiet poniżej 16. roku życia oraz u kobiet powyżej 30., które zaszły w ciążę po raz pierwszy;
 • historia wcześniejszych porodów – jeżeli kobieta w swoim życiu doświadczyła już porodu przedwczesnego bądź poroniła lub urodziła martwe dziecko, to bardzo prawdopodobne jest wystąpienie porodu przedwczesnego. Kobiety w tej grupie muszą czujnie obserwować przebieg ciąży oraz szczególnie o siebie dbać;
 • praca – praca fizyczna lub stresująca często staje się jednym z powodów wystąpienia porodu przedwczesnego;
  używki – korzystanie z jakichkolwiek używek w czasie ciąży wpływa nie tylko na stan zdrowia dziecka, ale także potęguje możliwość porodu przedwczesnego;
 • niewydolność cieśniowo-szyjkowa macicy – wszelkie wady macicy, takie jak niewydolność cieśniowo-szyjkowa, mięśniaki, przegrody, zwiększają prawdopodobieństwo porodu przedwczesnego;
 • wywoływane porody przedwczesne – zdarza się, że lekarz celowo wywołuje poród przedwczesny. Rozwiązanie takie stosuje się, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki oraz gdy istnieje groźba obumarcia płodu;
 • pęknięcie błon płodowych – następuje najczęściej w wyniku zakażenia wewnątrzmacicznego. W tym wypadku konieczna jest stała kontrola ciąży, monitorująca zagrożenie zakażeniem. Najczęściej poród następuje w ciągu tygodnia od pęknięcia błon płodowych. Zdarza się jednak, że ciążę udaje się przedłużyć nawet o kilka tygodni;
 • pozostałe – zdarza się, że poród przedwczesny powodowany jest przez nadciśnienie w trakcie ciąży, zakażenie dróg moczowych, wielowodzie czy nadmierną pobudliwość skurczową macicy.

Postępowanie w porodzie przedwczesnym

Podstawą postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia porodem przedwczesnym jest zapewnienie kobiecie spokoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Kobieta powinna zrezygnować z pracy oraz domowych obowiązków i jak najwięcej leżeć. W skrajnych wypadkach może zostać skierowana na hospitalizację aż do dnia porodu.

Jeżeli w trakcie ciąży nie udało się wyeliminować czynników grożących przedwczesnym porodem i kobieta zaczęła rodzić przed planowanym terminem, powinna jak najszybciej dostać się do szpitala. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ zależnie od postępu akcji porodowej, lekarze mają więcej możliwości zahamowania porodu i wyeliminowania wszelkich zagrożeń. W szpitalu lekarze podają leki hamujące skurcze macicy oraz leki dożylne, pozwalające na stymulację dojrzewania płuc dziecka. Zastosowanie tych środków pozwala na opóźnienie akcji porodowej i zapewnienie noworodkowi jak najlepszej opieki, nie są one jednak w stanie całkowicie zatrzymać porodu. Dlatego ważny jest wybór sposobu rozwiązania – czy odbędzie się ono naturalnie, czy poprzez cięcie cesarskie.

Indywidualna opieka lekarska

Opieka szpitalna i farmakologiczna powinna być ustalana dla każdej kobiety indywidualnie. Sposoby postępowania podczas przedwczesnej akcji porodowej są dostosowywane do powodów jej wystąpienia i postępu porodu, oraz do czynników ryzyka pojawiających się u konkretnej kobiety. Dlatego tak ważne jest, by kobieta została obdarzona specjalistyczną, indywidualną opieką lekarską. Trójstopniowa opieka lekarska – czyli kierowanie kobiet bo kliniki – okazuje się dobrym rozwiązaniem. W ciągu kilku ostatnich lat w Polsce dzięki temu znaczenie zmniejszyła się liczba zgonów wśród wcześniaków. Do niedawna wiele noworodków nie miało szans przeżycia, jednak dzięki dużym nakładom finansowym i szybkiemu postępowi w tej dziedzinie medycyny co roku udaje się uratować coraz więcej wcześniaków.