Firmy wspierają matki w pracy – co oferują?

Firmy, poza przywilejami wynikającymi z przepisów prawa, oferuje mamom także inne udogodnienia. Na co mogą liczyć matki, wracając do pracy?

kobieta w pracy


Podziel się na


Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że przy obecnym wsparciu finansowym państwa dla rodziców, powrót do pracy po narodzinach dziecka nie dla wszystkich mam okazuje się normalną koleją rzeczy. Powiedzmy sobie wprost: wielu matkom etat – w obliczu wydatków związanych z opieką nad dzieckiem – po prostu przestaje się opłacać. Na szczęście coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę – zachęcają swoje pracownice do powrotu z urlopu macierzyńskiego za pomocą różnego rodzaju udogodnień. Na jakie ułatwienia może liczyć mama, wracająca do pracy po urodzeniu dziecka?

Możliwość pracy na niepełny etat

Taką możliwość zapewnia młodym mamom sam Kodeks Pracy. Po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim mama może wdrażać się w obowiązki zawodowe stopniowo – nie musi od razu rzucać siebie (i dziecka) na głęboką wodę. Ma prawo wrócić do pracy na niepełny etat, np. 7/8, 3/4 (maksymalnie do połowy wymiaru etatu). Co więcej, przez 12 miesięcy pracy w niepełnym wymiarze godzin jest prawnie chroniona przed zwolnieniem.

Możliwość pracy w obniżonym wymiarze godzin przez pierwszy rok po powrocie z urlopu macierzyńskiego to udogodnienie „odgórne” – pracodawca musi wyrazić na nie zgodę. Nie istnieją jednak przeszkody, by przełożony pozwolił mamie na pracę na niepełnym etacie także i po tym okresie – tutaj jednak decyzja należy już wyłącznie do niego.

Przerwa na karmienie dziecka

Mama ma kodeksowe prawo do przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie na wniosek pracownicy, ale przepisy nie określają jednoznacznie, w jakiej formie ma być on złożony. Jeśli mama pracuje na pełen etat, taka przerwa może trwać maksymalnie 60 minut, jeśli na część etatu (4 do 6 godzin) – 30 minut. Czas przerwy na karmienie jest wliczany do czasu pracy, a to oznacza, że za ten okres przysługuje pełne wynagrodzenie.

Przerwa przysługuje mamie przez cały okres karmienia piersią, bez względu na wiek dziecka i co do zasady, pracownica nie potrzebuje w tym celu żadnego zaświadczenia lekarskiego.

kobieta przy komputerze

Praca zdalna i elastyczny czas pracy

Wiele firm oferuje swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej, tzw. work from home czy home office. W niektórych placówkach nie istnieją ścisłe wytyczne dotyczące częstotliwości stosowania takiego rozwiązania (pracownik wnioskuje o pracę zdalną w razie potrzeby), inne mają w tej kwestii jasne zasady (np. raz czy dwa razy w miesiącu). Niektóre firmy, w których istnieje możliwość pracy z domu (nie wszystkie mogą zapewnić tego rodzaju udogodnienie z uwagi na rodzaj wykonywanych obowiązków), poszerzają jej zakres w przypadku matek (np. mamy mogą pracować zdalnie raz w tygodniu zamiast raz w miesiącu).

Elastyczny czas pracy to kolejne udogodnienie, na które mogą sobie pozwolić niektóre firmy. Mimo obowiązywania odgórnego czasu pracy biura czy placówki (np. 8-16), mamy mają możliwość rozpoczęcia pracy przed obowiązującą godziną w celu wcześniejszego wyjścia czy „nadrobienia” kilku godzin po to, by kolejnego dnia skończyć pracę wcześniej.

Wyprawki, bony i karnety

Wsparcie pracodawców nie ogranicza się wyłącznie do „pójścia na rękę” w kwestii czasu pracy – wiele firm daje też bonusy „do ręki”. Chodzi o różnego rodzaju wyprawki, na jakie mogą liczyć mamy po urodzeniu dziecka czy dofinansowanie na ich zakup. Wsparcie to często nie jest jednorazowe. Wiele pracujących mam może liczyć na bony/paczki mikołajkowe, świąteczne, karnety na Dzień Dziecka czy inne podarunki okazyjne.

Osobna kwestia to benefity finansowe, które ułatwiają życie pracującym mamom, np. specjalne ubezpieczenie rodzinne, dofinansowanie do żłobka, przedszkola, a nawet opiekunki (zatrudnionej wyłącznie na umowę o pracę), dodatkowe płatne dni wolne czy dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych.

kobieta w kawiarni przy komputerze

Integracja

To kolejny sposób, w jaki niektóre placówki wspierają mamy, a raczej oboje rodziców. W niektórych firmach w specjalnie wyznaczone dni, np. Mikołajki, Dzień Dziecka czy dzień Matki, rodzice zachęcani są do zabierania ze sobą dzieci do pracy, gdzie organizowane są dla nich różnego rodzaju atrakcje, strefy zabaw, pokazy czy konkursy.

Wiele firm organizuje też coroczne pikniki rodzinne, np. w Dzień Dziecka czy właśnie w Dzień Matki. Choć mamy bardziej pewnie doceniają inne udogodnienie, a mianowicie możliwość zabrania dziecka do pracy w wyjątkowej sytuacji. Wielu pracodawców godzi się na to bez przeszkód. Powoli, ale jednak, do łask wracają też firmowe przedszkola.

A czy twoja firma wspiera młode mamy? Co oferuje? Czekamy na komentarze!