Ile kosztują żłobki w dużych miastach – publiczne i prywatne

Ceny żłobków prywatnych różnią się od tych publicznych dość znacznie – czasami są to różnice rzędu 80 proc.

dziewczynka w koronie czyta


Podziel się na


Dzięki dotacjom od miasta opłaty za żłobek mogą znacząco spaść, a nawet się wyrównać. O jakich kwotach mówimy w przypadku żłobków prywatnych i publicznych?

Na początek informacja najważniejsza: ceny żłobków publicznych nie są ustalane na szczeblu państwowym. Określenie „ państwowe” jest więc nieco mylące – mogłoby sugerować, że opłata jest jednakowa w każdym mieście. Nic z tych rzeczy. Państwowe (inaczej publiczne) żłobki prowadzone są na zlecenie gmin i to właśnie one mają decydujący głos w sprawie wysokości pobieranych opłat oraz ewentualnego dofinansowania. Niestety, nie ma ujednoliconej zasady ustalania cennika czy procentowej kwoty dofinansowania placówki przez gminę. I – co za tym idzie – różnice w cenach są naprawdę spore.

Ceny żłobków państwowych/publicznych

Analizując ceny za żłobek w różnych rejonach Polski można stwierdzić, że uśredniona stawka za godzinę pobytu dziecka w placówce to około 2 złote. Niektóre żłobki wyliczają ostateczną kwotę właśnie na podstawie liczby godzin, jakie dziecko tam spędza, inne ustalają opłatę stałą, ryczałtową. Zasada ogólna mówi, że dziecko może przebywać w placówce maksymalnie 10 godzin dziennie, ale niektóre umożliwiają wydłużenie tego czasu w wyjątkowych okolicznościach i za dodatkową opłatą. Oczywiście wspomniana wyżej kwota nie uwzględnia wszystkiego – doliczyć do niej trzeba dzienną stawkę żywieniową, a ta mieści się w granicach 4 – 6 złotych. Warto też wiedzieć, że w przypadku nieobecności dziecka w placówce (np. z powodu choroby czy wyjazdu z rodzicami) zwrotowi podlega jedynie stawka żywieniowa.

Dla zobrazowania różnic w opłatach za żłobki publiczne, kilka przykładów pokazujących, ile zapłacimy za podstawowy czas opieki nad dzieckiem w różnych miastach Polski:

  • Kraków – 199 zł za opiekę plus do 150 zł za wyżywienie (łącznie około 350 zł);
  • Warszawa – 1,78 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus 5,96 zł dziennie za wyżywienie (łącznie, przy 20 roboczych dniach w miesiącu: 404 zł);
  • Wrocław -1,45 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus 6,50 zł dziennie za wyżywienie (łącznie, przy 20 roboczych dniach w miesiącu: 362 zł);
  • Gdynia – ok 330 zł;
  • Łódź -252 zł plus do 4,50 zł dziennie za wyżywienie (łącznie, przy 20 roboczych dniach w miesiącu: 342 zł);
  • Szczecin – 270 zł wraz z wyżywieniem (niezależnie od liczby godzin opieki nad dzieckiem);
  • Katowice – 150 zł plus 5 zł dziennie za wyżywienie (łącznie, przy 20 roboczych dniach w miesiącu – 250 zł);
  • Bydgoszcz – 1,90 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus 5,60 dziennie za wyżywienie (łącznie, przy 20 roboczych dniach w miesiącu: 416 zł);
  • Poznań – 474,25 zł plus 5 zł dziennie za wyżywienie (łącznie, przy 20 roboczych dniach w miesiącu: 574 zł).

Różnice mogą być naprawdę spore, a jak można się spodziewać, nie są to jeszcze wszystkie koszty. Po zapisaniu dziecka do żłobka rodzice muszą wnieść składkę na coś w rodzaju Rady Rodziców – kwota ta oscyluje w okolicach 100 złotych i zwykle pobierana jest w całości (niektóre placówki dzielą ją na składki i pobierają razem z czesnym). Jeśli chcemy zapisać malca na zajęcia dodatkowe, również musimy liczyć się z dopłatą, a stawki są różne w zależności od ilości i charakteru zajęć.

Cena za żłobek może się też zmienić – tym razem spaść – w przypadku rodzin wielodzietnych, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, rodzin, w których ze żłobka korzysta więcej niż jedno dziecko czy też rodzin z niskim dochodem (określone przepisami).

dziewczynka biegnie

Ceny żłobków prywatnych

Żłobki niepubliczne to placówki zakładane przez osoby prywatne, a co za tym idzie – ceny są ustalane indywidualnie przez kierownictwo danego ośrodka. Nie ma też kwoty minimalnej ani maksymalnej, jaką właściciele mogą sobie „zażyczyć” za pobyt dziecka w placówce. Jeśli rodzice stwierdzą, że cena im nie odpowiada, mogą przecież poszukać innego żłobka, bo tych raczej nie brakuje (brakuje za to miejsc dla dzieci). Ile żłobków, tyle cen – można by powiedzieć, bo różnice są naprawdę duże, ale uśredniając, opłata za miesięczny pobyt dziecka w prywatnej placówce waha w granicach 500 – 1800 złotych miesięcznie (choć niewykluczone, że uda nam się znaleźć jeszcze droższą). W Krakowie opłaty za żłobek inny niż gminny wahają się w granicach od około 1000 do około1800 zł (cena zawiera wyżywienie). Oczywiście do opłaty miesięcznej doliczyć musimy jednorazowe wpisowe (200 – 500 zł).

Warto jednak wiedzieć, że po spełnieniu wymogów określonych przez gminę, także żłobek prywatny może liczyć na dofinansowanie, dzięki czemu staje się realną alternatywą dla rodziców dzieci, którym nie udało się dostać do placówki publicznej. W efekcie tego ostateczna opłata może spaść do takiego poziomu, że zrówna się z ceną żłobków publicznych.

O dofinansowanie trzeba się jednak postarać – kierownictwo musi się o nie ubiegać, aby je otrzymać – spełnić konkretne warunki. Co więcej – dofinansowanie jest przyznawane tylko na okres jednego roku. Oznacza to, że decydując się na żłobek prywatny z uwagi na cenę, jaka obowiązuje w placówce dzięki dofinansowaniu, rodzice nie mają pewności, że w kolejnym roku nie ulegnie ona zmianie (czasami naprawdę drastycznie, bo nawet o 80 proc.).