Skala APGAR kalkulator

Skala APGAR służy do określenia stanu noworodka chwilę po urodzeniu (pierwsza i piąta minuta po przyjściu na świat oraz w szczególnych przypadkach – dziesiąta minuta po porodzie). Celem jest szybka oceny stanu fizycznego noworodka.

Na podstawie skali APGAR podejmowane są decyzje terapeutyczne i ewentualna szybka interwencja i intensywna terapia noworodka. Pięć czynników jest wykorzystywanych do oceny stanu fizycznego noworodka po porodzie. Każdy z parametrów jest oceniany na zero, jeden lub dwa punkty. Uzyskiwany wyniki mieści się w wartościach pomiędzy zerem a dziesiątką.


Kalkulator skali APGAR
granatowa grafika wektorowa testu

Dziecko jest oceniane w skali od zera do dwóch ze względu na pięć następujących parametrów:

A
(appearance or colour) – zabarwienie powłok skórnych
P
(pulse or heart rate) – puls i akcja serca(częstość uderzeń serca na minutę)
G
(grimace or reflexirritability) – grymas na zadany impuls (reakcja na bodziec bólowy)
A
(activityor muscle tone) – napięcie mięśniowe
R
(respiration) – oddychanie (częstość na minutę i ewentualny wysiłek oddechowy)

Skala APGAR

ZABARWIENIA POWŁOK SKÓRY

Puls

Grymas na zadany impuls

Napięcie mięśniowe

Oddychanie


Podziel się na