Karta ciąży – kiedy się ją zakłada

Karta ciąży to podstawowy, a zarazem najważniejszy dokument każdej przyszłej mamy. Czym właściwie jest i jakie informacje się w niej znajdują?

kobieta w ciąży z bukietem kwiatów za bluzką


Podziel się na


Karta ciąży zwana również książeczką ciążową lub kartą kontrolną ciąży, to dokument medyczny prowadzony przez lekarza lub położną, który zawiera informacje dotyczące przebiegu ciąży oraz zdrowia matki i dziecka. Jest to rodzaj zapisu, który służy do monitorowania postępów ciąży, wykonywania badań diagnostycznych, śledzenia wyników badań laboratoryjnych i innych istotnych danych medycznych związanych z ciążą.

Karta ciąży – co to?

Karta ciąży jest zakładana podczas pierwszej, ewentualnie drugiej wizyty u lekarza, po zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu badania lekarskiego. Od tego momentu przyszła mama powinna zawsze ją mieć przy sobie, gdyż to w niej lekarz prowadzący notuje wszystkie swoje obserwacje oraz zapisuje wyniki przeprowadzonych badań. Dokument można pobrać bezpłatnie z wielu serwisów, w tym portali samorządowych. Najczęściej otrzymujemy ją na pierwszej wizycie lekarza prowadzącego naszą ciążę.

Bardzo ważne jest to, aby karta ciąży była dobrze prowadzona i żeby wszystko było w niej prawidłowo odnotowane (z datą, podpisem i pieczątką lekarza), gdyż jest niezwykle pomocna zarówno specjalistom, do których przyszła mama może się zgłosić z powodu dolegliwości ciążowych lub wątpliwości związanych z  przebiegiem ciąży, jak również przy przyjęciu na oddział położniczy w szpitalu.

Karta ciąży – co w niej jest?

W karcie ciąży można znaleźć następujące informacje:

  • dane osobowe matki: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i kontaktowe dane osobowe
  • dane dotyczące historii medycznej: informacje o ewentualnych wcześniejszych ciążach, poronieniach, problemach zdrowotnych oraz wszelkich chorobach przewlekłych
  • daty i wyniki badań prenatalnych: do kart ciąży zazwyczaj wpisywane są daty i wyniki badań ultrasonograficznych, badania krwi (np. oznaczenie grupy krwi, poziomu hemoglobiny), testów genetycznych, pomiaru ciśnienia krwi, wagi i wzrostu.
  • informacje dotyczące przebiegu ciąży: data poczęcia, przewidywany termin porodu, wykonywane badania przesiewowe (np. badania na obecność cukrzycy ciążowej), stosowane leki lub suplementy diety.
  • zalecenia i porady dotyczące zdrowego stylu życia: informacje o odpowiedniej diecie, aktywności fizycznej, unikaniu używek (np. alkoholu, papierosów) oraz wszelkie zalecenia dotyczące zdrowego trybu życia w czasie ciąży.
  • informacje o przebiegu porodu i połogu: po urodzeniu dziecka, do karty ciąży wpisywane są również dane dotyczące przebiegu porodu, ewentualnych powikłań, a także stanu zdrowia noworodka.
kobieta w ciąży przy oknie

Zgubiona karta ciąży – co robić?

W przypadku zagubienia lub poważnego uszkodzenia karty ciąży lekarz lub położna mogą założyć nowy dokument. Pomogą w tym przechowywane na innych nośnikach wyniki wcześniej wykonanych badań biometrycznych, laboratoryjnych i obrazowych. Może się jednak zdarzyć, że niektóre badania trzeba będzie powtórzyć.

Karta ciąży a becikowe

Po porodzie, karta ciąży to również  dokument niezbędny przy staraniu się o wypłatę tzw. becikowego. Jednym z warunków przyznania świadczenia jest pozostawanie matki pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Z zapisów ustawy wynika, że kobiety, które nie przeprowadziły wymaganych badań do 10. tygodnia ciąży nie mogą się ubiegać o prawo do becikowego.  Po latach karta ciąży będzie również ciekawa pamiątka dla dorosłych już dzieci.