Maluch w podróży – paszport dla dziecka, dowód osobisty dla dziecka

Aby podróżować, dziecko musi mieć własny dokument. Może to być paszport dla dziecka paszport tymczasowy lub dowód osobisty dla dziecka.

maluch na lotnisku


Podziel się na


Wybieracie się z dzieckiem za granicę? Aby móc podróżować, maluch potrzebuje własnego dokumentu! Przyda się paszport dla dziecka lub dowód osobisty dla dziecka. Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka? Ile się czeka na paszport dla dziecka? Gdzie złożyć wniosek o dowód dla dziecka? Podpowiadamy!

Dokumenty potrzebne dziecku w podróży

Do 26 czerwca 2012 roku, aby wyjechać za granicę, maluch musiał zostać jedynie wpisany do paszportu rodziców. Od teraz dzieci muszą jednak podróżować z własnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Dziecku, w zależności od tego, gdzie planujemy wyjeżdżać, rodzice mogą zapewnić: paszport tymczasowy dla dziecka, paszport biometryczny dla dziecka albo też dowód osobisty dla dziecka (gdy nie będziemy opuszczać granic Unii Europejskiej).

dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka

Dziecku w każdym wieku rodzice mogą wyrobić dowód osobisty. W tym celu należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o dowód osobisty dla dziecka. Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku o dowód osobisty dla dziecka? Okazuje się, że przy składaniu wniosku musi być obecna każda osoba, która ukończyła 5. rok życia. Od 2015 roku wniosek wniosek o dowód osobisty dla dziecka może w jego imieniu złożyć rodzic, opiekun prawny lub kurator. Nie potrzeba we wniosku podpisów obojga rodziców.

Co potrzeba żeby wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Pamiętaj, że w przypadku dziecka obowiązują te same zasady przedkładania dokumentów, co w przypadku osób dorosłych. Jeśli dziecko posiada ważny dowód osobisty lub ważny paszport – musisz go przedstawić przy składaniu wniosku.

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie fotografie o wymiarach 35×45 mm, przedstawiająca wizerunek w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku (szczegółowe wymogi dot. fotografii znajdują się w kolejnym punkcie). Fotografia do dowodu osobistego dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, nie musi spełniać wymogów dot. naturalnego wyrazu twarzy, patrzenia na wprost oraz widocznych oczu i źrenic. Pozostałe wymogi muszą być jednak spełnione.
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Wyrobienie dowodu osobistego dla malucha jest bezpłatne, a dokument jest ważny 5 lat. Od momentu złożenia wniosku czeka się na niego do 30 dni kalendarzowych.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka można złożyć w następujący sposób:

 • w urzędzie gminy
 • przez internet (musisz mieć założony profil zaufany)
 • poza urzędem (np. w sytuacji, kiedy nie możesz tego zrobić osobiście, bo jesteś chory — skontaktuj się wtedy z urzędem gminy).

Dowód może odebrać dowolny rodzic, nie tylko ten, który składał wniosek o wydanie dokumentu tożsamości dla dziecka. Jeśli dziecko ukończyło 5 lat musi być również obecne przy odbiorze dowodu.

wniosek o paszport dla dla dziecka

Paszport dla dziecka – jak go wyrobić?

Inną opcją, oprócz dowodu osobistego, jest paszport dla dziecka. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia można złożyć w sposób tradycyjny lub bez konieczności wizyty w urzędzie przy użyciu e-usługi. Dziecko do 18 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu. Wyjątkiem jest małoletni do 5 roku życia, którego obecność nie jest wymagana.

Wniosek o wydanie paszportu, podobnie jak w przypadku dowodu osobistego, składają rodzice lub opiekunowie w urzędzie paszportowym. Jeśli jedno z nich nie może przybyć potrzebny jest także oficjalny dokument potwierdzający zgodę drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku, podpisany przez przez urzędnika punktu paszportowego, konsula lub notariusza.

Odbioru paszportu dla dziecka może dokonać matka, ojciec lub opiekun prawny.Uwaga: dziecko do lat 5 nie musi być obecne z rodzicami lub opiekunami w urzędzie, natomiast starsze już tak. Jeśli ma powyżej 12 lat, urzędnik pobiera odciski palców. 

Na wydanie paszportu czeka się około miesiąca. Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka wynosi 15 zł, gdy paszport wykonywany jest dla małoletniego do 12. roku życia, posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny. W przypadku jej braku koszt wyrobienia paszportu dla dziecka wynosi 30 zł.

Co potrzeba do wyrobienia paszportu dla dziecka?

 • wniosek o wydanie dokumentu
 • jedno kolorowe zdjęcie w formacie 35 x 45 mm
 • dowód opłaty za dokument
 • ważny paszport lub dowód osobisty (jeśli dziecko ma je wyrobione)
 • dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi (np. legitymację szkolną).

Paszport dla dzieci jest wydawany na 5 lat. Po 13 roku życia paszport jest ważny 10 lat. Dokładną datę obowiązywania paszportu można znaleźć w dokumencie.