Metoda Rötzera – naturalne planowanie rodziny

Metoda Rötzera to jedna z naturalnych technik planowania rodziny. Jakie są jej główne zasady działania?

naturalne planowanie rodziny


Podziel się na


Metoda Rötzera polega na monitorowaniu trzech elementów: temperatury ciała, konsystencji śluzu szyjkowego, a czasami także stanu szyjki macicy. Poprzez właściwe analizowanie tych informacji można zidentyfikować dni największej płodności w cyklu miesiączkowym. W przypadku planowania potomstwa metoda ta umożliwia wyznaczenie optymalnego czasu na poczęcie dziecka.

Naturalne planowanie rodziny – na czym polega Metoda Rötzera?

Metoda Rötzera to technika naturalnego zarządzania płodnością, która opiera się na monitorowaniu kilku kluczowych wskaźników ciała. Do jej głównych elementów należy mierzenie temperatury zaraz po obudzeniu, obserwacja śluzu szyjkowego, a także stanu samej szyjki macicy. Kluczowe jest tutaj analizowanie tych znaków, aby zidentyfikować dni płodne w cyklu.

Aby metoda była skuteczna, konieczne jest ciągłe przeprowadzanie obserwacji, ponieważ kluczowe jest zauważenie nawet najmniejszych zmian. Regularność i precyzja są niezbędne, gdyż tylko dzięki nim obserwacje i wyciągane z nich wnioski będą wiarygodne i efektywne.

Jak stosować metodę naturalnego zapłodnienia?

Aby prawidłowo mierzyć temperaturę, konieczne jest przeprowadzanie pomiarów bezpośrednio po obudzeniu, każdego dnia o zbliżonej godzinie, z tolerancją różnicy czasu do 1,5 godziny. Ważne jest, aby nie wstawać z łóżka i nie rozpoczynać żadnych porannych rutyn przed dokonaniem pomiaru. Idealnie nadaje się do tego celu specjalny termometr przeznaczony do monitorowania owulacji. Pomiar można wykonać w trzech miejscach: ustach, pochwie lub odbycie.

Z kolei obserwacja śluzu odbywa się kilkakrotnie w ciągu dnia, na przykład w trakcie korzystania z łazienki. Dodatkowe dane można uzyskać poprzez analizę szyjki macicy, biorąc pod uwagę jej twardość, stopień otwarcia oraz umiejscowienie, które zmieniają się w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego. Wszystkie te informacje codziennie zapisuje się na indywidualnej karcie obserwacji. Warto również notować wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zaburzenie cyklu, a także zwracać uwagę na objawy takie jak ból owulacyjny czy ból piersi.

Metoda Rötzera – czy to na pewno takie proste?

Metoda Rötzera, pomimo swojej złożoności, jest cenna dla osób starających się o dziecko. Aby jednak skutecznie z niej korzystać, wymagane jest przeszkolenie, które trwa około pół roku. Jak zauważa sam twórca metody, najlepiej zdobyć tę wiedzę od certyfikowanego instruktora lub z odpowiedniego podręcznika. Podstawową częścią tej metody jest obserwacja, ale do określenia dni płodnych konieczne jest zastosowanie specyficznego algorytmu.

Głównymi elementami metody są obserwacja śluzu oraz pomiar temperatury. Śluz o wysokiej jakości, który sprzyja zapłodnieniu, jest przezroczysty, elastyczny i śliski, przypominając surowe białko jaja kurzego. Pozwala on plemnikom na dotarcie do komórki jajowej. Natomiast w dniach niepłodnych śluz jest mniej korzystny – żółtawy lub biały, mętny i kleisty.

Cykl menstruacyjny dzięki tej metodzie można podzielić na dwie fazy, związane ze zmianami temperatury. Pierwsza faza zaczyna się od menstruacji i charakteryzuje się niższą temperaturą ciała. Druga faza rozpoczyna się od owulacji, kiedy to temperatura wzrasta, co jest sygnałem optymalnym dla zapłodnienia.

na czym polega metoda rötzera

Metoda objawowo termiczna Rötzera

Metoda Rötzera może być mniej skuteczna pod wpływem różnych czynników. W przypadku obserwacji śluzu, negatywny wpływ mogą mieć: spożywanie alkoholu w dużych ilościach, co zaburza również odczyty temperatury, stosowanie leków lub środków cieniujących śluz, na przykład syropów na kaszel, oraz codzienna aktywność seksualna.

Natomiast, na rzetelność wykresu temperatury negatywnie wpływać mogą: budzenie się mniej niż godzinę przed planowanym pomiarem (dla wiarygodnego wyniku wymagany jest nieprzerwany sen trwający co najmniej godzinę przed pomiarem), choroby z gorączką, za krótkie mierzenie temperatury bądź niewłaściwe umiejscowienie termometru w ustach.

Metoda Rötzera wady i zalety naturalnego planowania rodziny

Zastosowanie Metody Rötzera w sposób kompletny i dogłębny jest zadaniem wymagającym. Kluczową kwestią jest przyswojenie tej metody poprzez odpowiednie szkolenie, gdyż samo czytanie artykułów nie zapewni wystarczającej wiedzy.

Metoda ta ma dwojakie zastosowanie: jako środek zapobiegania ciąży oraz jako narzędzie do ustalania najlepszego czasu na zapłodnienie. W pierwszym przypadku wiąże się to z koniecznością okresowej abstynencji seksualnej, co dla wielu osób może być obciążające. Jednak jako sposób na określenie momentu owulacji i narzędzie do monitorowania własnego cyklu miesiączkowego, może okazać się skutecznym rozwiązaniem.