Nowe standardy okołoprodowe w Polsce!

Nowe standardy opieki okołoporodowej są obecnie opracowywane przez specjalistów. Zmiany mają wejść w życie w 2019 roku.

noworodek


Podziel się na


Można śmiało stwierdzić, że będą to zmiany na lepsze. W ten sposób premier Morawiecki spełni być może słowa ze swojego exposé. Stwierdził w nim m.in., że kobieta w czasie ciąży i porodu powinna być otoczona troskliwą opieką.

Nowe standardy – co się zmieni?

Jakie kwestie zostaną poruszone lub zmienione w nowych standardach? Co już wiadomo, a co pozostaje pod znakiem zapytania?

Karmienie piersią

Karmienie piersią to, według nowych zasad, absolutny priorytet. Jeśli mleko modyfikowane, to tylko na polecenie lekarza. Specjaliści chcą także, aby dla każdej kobiety obowiązkowo był dostępny laktator lub też inna aparatura do odciągania mleka. Nacisk ma być kładziony na karmienie mlekiem matki – sytuacje, w których mleko modyfikowane jest podawane z wygody (bo młoda mama jest zmęczona albo maluszek nie potrafi jeszcze ssać) powinny zostać w miarę możliwości wyeliminowane. Jednak nie oznacza to przymusu karmienia piersią – kobieta ma oczywiście wybór i może odmówić.

Noworodek

Depresja poporodowa

Nowe standardy dotkną także ważnej kwestii – depresji poporodowej. To bardzo dobra zmiana i zwrot w kierunku większej dbałości także o zdrowie psychiczne młodych mam. Specjaliści zakładają, że wymogiem będzie zwracanie uwagi na psychikę kobiet będących w ciąży i po porodzie. Według nowych wytycznych, lekarz prowadzący ciążę będzie oceniał ów stan trzykrotnie – w pierwszym trymestrze, od razu po porodzie oraz miesiąc później. Obserwacje powinny zostać wpisane w kartę przebiegu ciąży. Do ich zapisu powinna być wykorzystana tzw. Skala Becka – narzędzie to służy do rozpoznawania ewentualnych zagrożeń. W przypadku, kiedy okaże się, że takowe istnieją – kobieta musi zostać skierowana do specjalisty.

Kobieta leżące na łóżku

Ból porodowy

Jedną z kwestii, która z pewnością zostanie poruszona, będzie łagodzenie bólu porodowego – niestety nie wiadomo wiele więcej o tym, w jaki sposób zostanie ona rozwiązana i co postanowi zespół ekspertów.

USG Połówkowe

USG Połówkowe wykonuje się zwykle między 21. a 26. tygodniem ciąży. Według nowych zasad ma zostać przesunięte – ciężarne będą je wykonywać nieco wcześniej, między 18. a 21. tygodniem.

Reklamy

Co interesujące, nowe standardy poruszą także kwestię… reklam. Według ekspertów, kobietom nie powinny być przekazywane żadne gadżety reklamowe. Obecnie otrzymują one próbki kosmetyków czy pieluszki oraz reklamy. Wśród nich znajdują się także reklamy mleka modyfikowanego.

Noworodek

Kontrowersje poprzednika

Źródło proponowanych zmian, nad którymi pracuje zespół ekspertów może leżeć m.in. w kontrowersyjnej działalności Konstantego Radziwiłła – poprzedniego ministra zdrowia. Wprowadził on w 2016 roku zmiany do ustawy o działalności leczniczej, które wpływały także na standardy opieki okołoporodowej. Warto dodać, że zrobił to bez zapowiedzi oraz bez konsultacji, tymczasem zmiany te były dość istotne. Radziwiłł ustalił, iż określanie standardów opieki okołoporodowej powinno leżeć w gestii towarzystw naukowych. Taka zmiana obniżałaby rangę dokumentu z dokumentu ministerstwa na dokument wydawany przez towarzystwo naukowe, co mogłoby wpłynąć negatywnie na standardy i, w konsekwencji, na sytuację kobiet rodzących. Powstała nawet petycja przeciwko tej zmianie, podpisało ją 100 tysięcy osób.

Zmiana na lepsze?

Obecny Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, być może nauczył się na błędach swojego poprzednika – nie tylko utrzymał obowiązujące standardy okołoporodowe, ale też ma zamiar wprowadzić do nich przemyślane zmiany. W tym celu powołał zespół zewnętrznych ekspertów, którzy mają zająć się ich dopracowaniem.

Postępowanie Ministra Zdrowia potwierdza słowa wypowiedziane przez premiera. Mateusz Morawiecki w swoim exposé stwierdził m.in.: – Dodatkowo, tak ważne wydarzenia jak ciąża i poród muszą być otoczone troskliwą opieką. Dlatego wypracujemy takie standardy opieki, takie standardy opieki okołoporodowej, które będą skutecznie chronić życie i zdrowie matki i dziecka a także a także łagodzenie bólu podczas porodu. Każda kobieta zasługuje na to żeby rodzić w godnych warunkach.