Pedagogika Montessorii. Kilka zasad, które powinien znać każdy rodzic

Sprawdźmy, dlaczego pedagogika Montessorii zyskuje uznanie coraz większej części rodziców.

chłopiec bawiący się piaskiem


Podziel się na


Słyszał o niej już chyba każdy rodzic. Wielu jednak nie ma pojęcia, na czym polega i jakie są jej zasady.

Nazwa metody pochodzi od jej twórczyni – Marii Montessori, o której więcej możecie przeczytać tutaj. Pedagogika Montessorii to – mówiąc najogólniej, system edukacyjny oparty o medycynę, psychologię, pedagogikę i filozofię. Co warto o nim wiedzieć, zanim zdecydujemy, czy chcemy wychowywać według jego zasad własne dziecko bądź posłać malca do przedszkola, prowadzonego zgodnie z jego regułami?

Zasady pedagogiki Montessorii

Każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonego dla niego indywidualnego planu rozwojowego, uwzględniającego jego możliwości, kompetencje i umiejętności – to istota pedagogiki Montessori. Plan ów opiera się na tym, co interesuje dane dziecko, co pobudza jego ciekawość, przynosi mu satysfakcję, a co za tym idzie – prowadzi je do sukcesu.

Jeżeli bowiem wychowanie będzie dostosowane do naturalnego rozwoju małego człowieka, wówczas on sam będzie odczuwał potrzebę poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady pedagogiczne stworzone przez Marię Montessori, na których opiera się współczesna metoda znana pod jej nazwiskiem:

Zasada swobodnego wyboru

Otoczenie dziecka musi być przygotowane w taki sposób, by oferowało mu ciekawe propozycje poznawcze, dostosowane do fazy jego rozwoju. Spośród nich dziecko samodzielnie wybiera przedmiot swojego zainteresowania, samo narzuca sobie tempo pracy i stopień trudności podjętego działania.

Zasada swobodnego wyboru materiału

W otoczeniu dziecka wszystkie materiały muszą być dobrze dostępne i ułożone tematycznie. Dziecko samodzielnie decyduje, z jakim materiałem będzie w danej chwili pracować.

chłopiec bawiący się drewnianymi zabawkami

Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy

Dziecko pracuje tam, gdzie chce – samo wybiera miejsce pracy, oczywiście w granicach możliwości organizacyjnych.

Zasada swobodnego wyboru czasu pracy

Dziecko pracuje wtedy, kiedy chce – jeśli jest pochłonięte jakimś zadaniem, nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach grupowych. Może pracować tak długo, jak długo dane zajęcie będzie dla niego atrakcyjne.

Zasada swobodnego wyboru formy pracy

Lekcję podstawową nauczyciel przeprowadza z każdym dzieckiem indywidualnie, a następnie pozwala mu pracować samodzielnie. Nikt nie powinien dziecku przeszkadzać ani pomagać, jeśli pomoc nie jest mu potrzebna.

Zasada porządku

Każdy przedmiot musi mieć swoje miejsce. Jeżeli został przez dziecko zabrany z danej półki, musi zostać na nią odłożony.

Zasada ograniczenia

Wbrew pozorom, powyższe zasady nie świadczą o tym, że dzieci mogą robić, co im się żywnie podoba. Wszystkie elementy życia grupy podlegają ograniczeniu, regułom i zasadom, które dzieci muszą znać i rozumieć.

Zasada izolowania trudności

Jeśli dziecko pracuje z danym przedmiotem, by uporządkować sobie znane już sobie pojęcia związane np. z wielkością, wówczas ma do dyspozycji nauczyciela (który w razie potrzeby może mu pomóc) oraz dany przedmiot – i tylko jego.

Zasada transferu

Materiał Montessori stanowi najpełniejszy zestaw pomocy dydaktycznych. Każdy z tych materiałów to ogniwo, a wszystkie one są logicznie powiązane w długi „łańcuch”. Każde ogniwo zawiera w sobie cechy materiału wprowadzonego poprzednio oraz jedną cechę dodatkową. Informacje czy umiejętności opanowane w czasie pracy z materiałem dziecko przenosi na swoje otoczenie.

drewniana tęcza

Zasada własnego działania i powtarzania

Dziecko rozwija się zgodnie z programem wyznaczonym swoimi własnymi zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami. Jeżeli ma potrzebę powtarzania danej czynności – trzeba to zaakceptować.

Zasada samokontroli

Dziecko samodzielnie sprawdza, czy daną pracę wykonało dobrze czy źle, a jeśli źle – w którym miejscu nastąpiła pomyłka i jak ów błąd naprawić.

Drodzy Rodzice, których dziecko uczęszcza do żłobka/przedszkola prowadzonego zgodnie z zasadami Montessori – jak oceniacie skuteczność takiej metody?