Place zabaw po zimie

Place zabaw w czasie zimy pustoszeją. Nic dziwnego – zalegający na huśtawkach i karuzelach biały puch, a także oblodzone zjeżdżalnie raczej nie zachęcają do zabawy.

dziecko gra w piłkę na placu zabaw po zimie


Podziel się na


Nieużywane przedmioty niszczeją szybciej, niż te regularnie eksploatowane (jeden z wielu paradoksów, które ciężko nam zrozumieć). Tymczasem place zabaw w czasie zimy nie tylko stoją odłogiem, ale też narażone są na nieustanne i niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Zalegający na urządzeniach rekreacyjnych śnieg, niska temperatura, siarczysty wiatr i mróz robią swoje, dlatego – nim wybiegną na nie dzieci, konieczne jest przeprowadzenie dokładnego przeglądu technicznego wszystkich sprzętów.

Po pierwsze – konserwacja

Po okresie zimowym, kiedy już pogoda sprzyja dziecięcym zabawom, a ryzyko opadów śniegu jest znikome lub żadne, należy koniecznie sprawdzić stan urządzeń zabawowych. Ich konserwacja pozwoli nie tylko zadbać o dziecięce bezpieczeństwo, ale także żywotność – regularne sprawdzanie i usprawnianie znacznie ją wydłuży. Tym, co należy zrobić w pierwszej kolejności, jest oczyszczenie wszystkich elementów z zanieczyszczeń i kurzu – pozwoli to dostrzec ewentualne usterki czy zniszczenia. Wiele elementów wymaga naoliwienia, dokręcenia, oczyszczenia z rdzy, niektóre zupełnej wymiany (jedne z uwagi na zniszczenie, inne na naturalne zużycie w wyniku intensywnej eksploatacji). Wszystkie wymagają sprawdzenia pod kątem bezpieczeństwa dla dzieci.

Należy koniecznie skontrolować urządzenia pod kątem ich stabilności – czy są wystarczająco dobrze umocowane w gruncie i czy przypadkiem nie należy poprawić ich fundamentów. Pamiętajmy, że np. mokre drewniane elementy szybko zaczynają gnić i pękać. Jeśli plac jest pokryty trawą, piaskiem czy żwirem wymaga uzupełnienia ewentualnych ubytków pod urządzeniami. Nawierzchnia syntetyczna – gumowa, również może posiadać braki, które należy uzupełnić. Konieczne jest także wymienienie piasku w piaskownicy – Główny Inspektorat Sanitarny zaleca dwukrotną wymianę piasku w ciągu roku. Należy koniecznie sprawdzić, czy na terenie placu nie znajduje się przypadkiem potłuczone szkło, druty, drzazgi czy inne niebezpieczne śmieci.

dziecko gra w piłkę na placu zabaw po zimie

Po drugie – renowacja

Wiele elementów wymaga bądź potrzebuje także odświeżenia pod kątem wizualnym. Urządzenia drewniane warto pomalować farbami z impregnatem, co zapewni ochronę przed gniciem, korozją czy zagrzybieniem (jeśli takie procesy już się rozpoczęły, elementy wymagają wymiany). Oczywiście nie można zapominać, że farby muszą być bezpieczne dla dzieci – po wyschnięciu nie mogą być palne ani toksyczne, zawierać ołowiu czy innych niebezpiecznych składników. Zresztą – plac zabaw to miejsce dla dzieci, więc jak wszystko dla nich przeznaczone powinien być kolorowy, żywy i cieszyć, nie zaś zasmucać samym wyglądem odpadającej farby. Odpowiednia konserwacja sprawi, że zabawa na placu będzie dla dzieci bezpieczniejsza, a renowacja urządzeń rekreacyjnych uczyni ją przyjemniejszą.

Jeśli nie mamy pewności, czy dany plac zabaw został sprawdzony po okresie zimowym, zasięgnijmy informacji u właściciela lub zarządcy (według przepisów Prawa Budowlanego odpowiedzialność za utrzymywanie obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym ponosi właśnie właściciel lub zarządca). Informacja na temat tego, kto „postawił” dany plac powinna się znajdować na jego terenie bądź w pobliżu furtki – tam, gdzie regulamin określający zasady korzystania ze znajdujących się na nim urządzeń. I warto się tym zainteresować, ponieważ wspomniane Prawo Budowlane nakazuje poddawać obiekty rekreacyjne kontroli okresowej „przynajmniej” raz na pięć lat.

dziecko gra w piłkę na placu zabaw po zimie

Kluczowe jest tu właśnie słowo – przynajmniej. Zarządca może potraktować tę zasadę dosłownie i przegląd przeprowadzać jedynie w koniecznych odstępach czasu. To zdecydowanie zbyt rzadko! Nie zwlekajmy też z kontaktem z administracją, jeśli cokolwiek na placu budzi nasze zaniepokojenie – nawet, jeśli nie bywamy tutaj często bądź to nasza przypadkowa wizyta. Nie pozwólmy, by coś złego stało się innym dzieciom! Ewentualne szkody można też zgłosić do lokalnej straży miejskiej.