Położna

Położna odgrywa szczególną rolę w okresie ciąży, porodu i połogu, a w razie potrzeby służy pomocą także przy planowaniu zajścia w ciążę.

położna


Podziel się na


Położna swoją opieką obejmuje całą rodzinę, w szczególności zaś kobietę i jej dziecko w okresie prenatalnym, noworodkowym i częściowo niemowlęcym, do ukończenia drugiego miesiąca życia. 

Kompleksowość zadań, jakie stoją przed położną, wymagają od niej nie tylko „technicznych” umiejętności i fachowej wiedzy medycznej, ale również pewnej szczególnej kompetencji osobowej, pozwalającej na nawiązanie więzi z (przyszłą) matką, ojcem i ich dzieckiem. Dlatego coraz więcej położnych uzupełnia swoje wykształcenie medyczne innym, bardziej humanistycznym kierunkiem studiów. Położna posiadająca prawo wykonywania zawodu może prowadzić kobietę w fizjologicznej ciąży, przygotować ją kompleksowo do porodu, oraz ów poród przyjąć.

Jak działa położna?

W Polsce opiekę nad jedną kobietą od momentu zajścia w ciążę do drugiego miesiąca po porodzie sprawuje średnio 6 różnych położnych i 2-3 lekarzy. Tymczasem w tym trudnym okresie podstawą jest stabilność i zaufanie do osoby prowadzącej kobietę. Stąd całkowicie zrozumiały trend centralizacji opieki położniczej i kampania mająca na celu umożliwienie odbycia porodu przy asyście położnej wybranej przez kobietę rodzącą.

Położna działa głównie poprzez:

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
  • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia;
  • opiekę w chorobach ginekologicznych;
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, w sprawach związanych z płodnością.

Warunki i zasady pracy położnych w Polsce określa Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1995 r. (ostatnia nowelizacja 29 lipca 2005 r.).