Poród rodzinny i odwiedziny po porodzie – aktualne zasady FAQ

Jak wyglądają aktualne zasady dotyczące porodów rodzinnych i odwiedzin po porodzie? Sprawdzamy!

mama i noworodek po porodzie w szpitalu


Podziel się na


Zasady dotyczące porodów rodzinnych i odwiedzin matki oraz dziecka w szpitalu po porodzie zmieniały się na przestrzeni ostatnich niemalże dwóch lat. Pandemia sprawiła, że w pewnym momencie kobiety musiały rodzić same, a wszelkie późniejsze wizyty były zakazane. Dla wielu, szczególnie tych, które mamami zostały po raz pierwszy, okazało się to trudnym przeżyciem. Jak zasady dotyczące porodów i odwiedzin wyglądają obecnie? Sprawdzamy!

FAQ Porody rodzinne – aktualne zasady

 Czy, co do zasady, porody rodzinne są odgórnie zakazane?

Nie, porody rodzinne mogą się odbywać, nie ma w tym momencie odgórnego zarządzenia o ich całkowitym zakazie.

Kto decyduje o możliwości odbywania się porodów rodzinnych w czasie pandemii?

Są to ustalenia pozostawione dla władz szpitala, a konkretnie – kierownika. To on, w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną oraz warunki w danej placówce decyduje czy dopuścić możliwość porodów rodzinnych, czy też ich w pewnym okresie zakazać.

Gdzie szukać informacji?

Informacji o konkretnych zasadach panujących w danym szpitalu warto szukać na stronach internetowych szpitali (lub, w przypadku ich braku, skontaktować się z placówką telefonicznie). Szpitale publikują na swoich stronach komunikaty dotyczące dopuszczenia porodów rodzinnych, a także pewnych obostrzeń, jakich musi przestrzegać osoba towarzysząca.

Ile osób może towarzyszyć kobiecie podczas porodu?

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca.

Jakie warunki musi spełniać osoba, która towarzyszy kobiecie podczas porodu?

Zalecenia co do minimalnych, niezbędnych obostrzeń dotyczących porodów rodzinnych wydało Ministerstwo Zdrowia.

  • Należy wypełnić ankietę epidemiologiczną, a jeśli osoba towarzysząca pozostaje na kwarantannie lub jest poddana izolacji – oczywiście nie może uczestniczyć w porodzie rodzinnym.
  • Należy przez cały czas nosić maskę i rękawiczki.
  • Osoba towarzysząca zostaje wpuszczona na salę porodową kiedy poród się rozpoczyna, powinna opuścić oddział maksymalnie dwie godziny po nim.

Każda placówka precyzuje te zasady, dodaje także swoje, jak np. konieczność przebywania w specjalnej odzieży ochronnej, czy pomiar temperatury ciała.

Czy są jakieś zalecenia lub zasady, jakie należy spełnić przed porodem rodzinnym?

Zalecane jest, by 14 dni przed porodem zarówno kobieta w ciąży, jak i osoba, która ma jej towarzyszyć ograniczali do absolutnego minimum wszelkie kontakty, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Jak to obecnie wygląda?

Obecnie większość szpitali dopuszcza porody rodzinne, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego.

mama i dziecko po porodzie

FAQ Odwiedziny po porodzie – aktualne zasady

Czy, co do zasady, odwiedziny w szpitalach są odgórnie zakazane?

Nie, obecnie nie ma odgórnego zarządzenia dotyczącego zakazu odwiedzin w szpitalach.

Kto decyduje o zakazie odwiedzin czasie pandemii?

Podobnie jak w przypadku porodów rodzinnych – kierownik szpitala. Ma on prawo, by, w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego ograniczyć lub wstrzymać możliwość odwiedzin na oddziałach szpitalnych. Podejmuje taką decyzję w oparciu o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów.

Gdzie szukać konkretnych informacji?

Tak samo, jak w przypadku porodów rodzinnych – komunikaty dotyczące odwiedzin są publikowane na stronach placówek.

Jak obecnie wygląda sytuacja w polskich szpitalach?

Obecnie wiele szpitali wprowadziło całkowity zakaz odwiedzin na oddziałach, co dotyczy także oddziałów ginekologiczno-położniczych. Część zgadza się na odwiedziny jedynie w wyjątkowych przypadkach i z uzasadnionych przyczyn, na wniosek pacjenta lub osoby uprawnionej.