Prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków

Ciąże mnogie zdarzają się coraz częściej. Rodzi się więcej trojaczków i czworaczków. Sprawdzamy, jakie czynniki mogą mieć na to wpływ?

prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków


Podziel się na


Szansa na bliźniaki? Prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków jest małe! Szacuje się, że ciąża bliźniacza – występuje zaledwie w 2,5% przypadków. Sprawdzamy, jakie czynniki wpływają na  prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków!

Prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków, czyli najważniejsze fakty o ciąży mnogiej

Szacuje się, że mniej więcej 1 na 80 ciąż to ciąża bliźniacza, co oznacza, że odpowiadają one za około 2,5% wszystkich narodzin. W tym bliźnięta jednojajowe przychodzą na świat zdecydowanie rzadziej – raz na 250-300 urodzeń (ok. 0,75%).

Jak powstają bliźniaki? Jednym z podstawowych faktów jest rozróżnienie na ciąże mnogie polizygotyczne i monozygotyczne.

Ciąża polizygotyczna

Ciąża polizygotyczna występuje, kiedy dochodzi do zapłodnienia dwóch (lub większej ilości) komórek jajowych przez dwa (lub więcej) osobne plemniki. W przypadku bliźniaków taką ciążę nazywamy dwujajową.

Ciąża monozygotyczna

Ciąża monozygotyczna występuje rzadziej. Mamy z nią do czynienia, kiedy jedna zapłodniona komórka jajowa dzieli się (bliźnięta są wtedy jednojajowe) i powstają dwa zarodki. Bliźniaki w takiej sytuacji będą tej samej płci, a ich wygląd niemalże identyczny. Zdarza się, że z jednego zapłodnionego zarodka może rozwinąć się ciąża mnoga. Jest to rzadkie zjawisko, ale możliwe dzięki pewnym procesom biologicznym.

Superfetatio

Skrajnym przypadkiem może być tak zwane superfetatio, czyli zapłodnienie w trakcie kolejnej owulacji przy już istniejącej ciąży. Jest to bardzo rzadki przypadek.

co wpływa na zajście w ciążę mnogą?

Prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków – co wpływa na zajście w ciążę mnogą?

Jakie jest prawdopodobieństwo bliźniaków –  kalkulator, nawet najlepszy, nam tego nie powie. Ciąża mnoga to nie zawsze kwestia przypadku. Naturalne zajście w ciążę mnogą, czyli bliźniaczą, może być jednak  wynikiem współistnienia różnych czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Szansa na bliźniaki – te czynniki mogą pomóc w staraniach!

Wiek

Jeden z ważniejszych czynników zwiększających prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej to wiek kobiety. Szanse wzrastają kiedy jest po 30., a najbardziej – po 40., roku życia. Ma to oczywiście związek z hormonami, a konkretnie o FSH. Jego poziom wtedy wzrasta, a to może przełożyć się na uwolnienie w czasie jednej owulacji więcej niż jednej komórki jajowej. Prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej jest więc wyższe.

Nadwaga i otyłość

Okazuje się, że w ciąże mnogie częściej zachodzą kobiety, które mają problem z wagą – borykające się z nadwagą, a nawet otyłością.

Czynniki genetyczne

Prawdopodobieństwo: ciąża bliźniacza – genetyka również ma na nią swój wpływ. Genetyczna skłonność do ciąż mnogich dwujajowych jest „przekazywana” jedynie przez linię kobiecą. Tak więc jeśli w rodzinie mamy partnerki występowały bliźniaki, istnieje większe prawdopodobieństwo ciąży bliźniaczej.

Liczba posiadanych dzieci

Większe prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków zachodzi u kobiet, które mają już co najmniej dwójkę dzieci.

Inne czynniki dotyczące stylu życia

Według badań, statystycznie większe prawdopodobieństwo bliźniaków dotyczy mieszkańców miast. Szansa na bliźniaki jest większa również, gdy partnerka jest… wysoka, spożywa sporo nabiału, czy karmi piersią.

Długotrwałe zażywanie ustnej antykoncepcji?

Ta teoria niegdyś była bardzo popularna. W tym momencie wielu lekarzy od niej odchodzi, jednak są tacy, którzy uważają, że taki związek istnieje. Według zwolenników, po przerwaniu podawania antykoncepcji hormonalnej, przez pewien czas jajniki pracują na „większych obrotach” zwiększając prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków.

jak powstają bliźniaki?

Historia Patrycji – szansa na bliźniaki …. z zaskoczenia

Historia Patrycji to przykład na to, że… wszystko może się zdarzyć. Kiedy z mężem starali się o drugie dziecko, nawet nie przypuszczali, że to może być ciąża mnoga. Żadne z nich nie miało w rodzinie bliźniąt ani wieloraczków. Jednak okazało się, że Patrycja przeszła owulację dwukrotnie podczas jednego cyklu – najpierw zaszła w jedną ciążę, a po około dwóch tygodniach… w kolejną! Jej dzieci są więc teoretycznie bliźniakami, ale poczętymi w pewnym odstępie czasowym. Taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko!

Kiedy jej dzieci były już na świecie, nasza bohaterka postanowiła podjąć temat i wyjaśnia:

Dopiero po porodzie dowiedziałam się, że w rodzinie mojej mamy były przypadki mnogich ciąż, ale… tylko do pierwszego trymestru, bo kończyły się obumarciem jednego zarodka. A mnoga owulacja i ciążę dwujajowe to coś przenoszone genetycznie w linii żeńskiej.

Prawdopodobieństwo urodzenia bliźniaków – ciąża bliźniacza i poród bliźniąt

Warto wiedzieć, że ciąże mnogą prowadzi się inaczej od ciąży pojedynczej. Ciąże wielopłodowe częściej zaliczane są do grup ciąż podwyższonego ryzyka. Ponieważ w ciąży mnogiej dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia ścian macicy, kończą się one przed planowanym terminem. Bliźniaki – kiedy się rodzą? Średnio w ciąży bliźniaczej o 12 dni wcześniej dochodzi do porodu. W przypadku ciąży trojaczek o około 30 dni.

Prowadzenie porodu w ciąży mnogiej zależy od ułożenia bliźniaków oraz od mechanizmu porodowego pierwszego z nich. Najlepsze warunki do prowadzenia porodu drogami natury istnieją wtedy, gdy oba płody znajdują się w położeniach podłużnych główkowych. Najczęściej jednak niezbędne okazuje się wykonanie cesarskiego cięcia. Warunki powinny być ocenione przez położnika, który prowadzi ciążę i najlepiej potrafi ocenić sytuację ciężarnej.