Przepisy o opiece koordynowanej nad ciężarną – czego dokładnie dotyczą?

1 kwietnia bieżącego roku w życie weszły przepisy o opiece koordynowanej nad ciężarną. Czego dokładnie dotyczą?

mężczyzna i kobieta w ciąży


Podziel się na


Ich głównym celem ma być zapewnienie kompleksowej opieki medycznej nad matką i dzieckiem w czasie ciąży, porodu oraz połogu, co ma pomóc w zmniejszeniu liczby cięć cesarskich oraz umieralności okołoporodowej. 

Pilotażowy projekt opieki koordynowanej nad ciężarną, który powstał w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ruszył początkiem kwietnia i jak na razie funkcjonuje w formie testowej – ma to pozwolić na sprawdzenie założeń projektu w praktyce. Mogły do niego przystąpić jedynie te szpitale, które deklarują co najmniej 600 porodów rocznie i jednocześnie zapewniają dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz usług położnej. W II etapie planowane jest wprowadzenie do pilotażu Programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży patologicznej.

Kompleksowa opieka

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie przyszłym matkom w ciąży fizjologicznej kompleksowej opieki medycznej zarówno w okresie samej ciąży (od momentu jej potwierdzenia), jak też porodu i połogu (6 tygodni po urodzeniu dziecka, w tym wizyty położnej podstawowej opieki zdrowotnej w domu, praktyczną edukację związaną z opieką nad noworodkiem oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią). Opiekę tę ma zapewniać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej i lekarzy danego szpitala – współpraca między ciężarną, prowadzącym ciążę i szpitalem ma zostać znacznie silniej powiązana. Zaletami nowego systemu ma być świadczenie usług zgodnie z najwyższymi standardami medycznymi, bez kolejki i niezwłocznie (możliwość całodobowego kontaktu). Rozwiązanie to ma zapewnić kobiecie poczucie bezpieczeństwa i komfortu na każdym etapie ciąży, porodu oraz opieki nad noworodkiem.

kobieta w ciąży z bukietem kwiatów

Dobrowolny udział

Kobieta, które zdecyduje się przystąpić do projektu opieki koordynowanej (a może to zrobić na każdym etapie ciąży), będzie pozostawała pod opieką zespołu stworzonego przez szpital, który sama wybierze spośród placówek biorących udział w akcji. Jak już zostało wspomniane, zgodnie z projektem opieki koordynowanej, ciążę będzie mogła także prowadzić położna (za granicą to rozwiązanie powszechne, u nas do tej pory dostępne jedynie w ramach usług prywatnych). Jeśli z jakichś powodów ciężarna będzie chciała zmienić położną, prowadzącego czy placówkę, będzie mogła to zrobić w każdym momencie. Będzie też mogła w każdej chwili dobrowolnie zrezygnować z udziału w projekcie i skorzystać z usług obecnego systemu opieki okołoporodowej.

Karta przebiegu ciąży

To nie to samo, co karta ciąży, jaką znają ciężarne. Karta, którą wprowadza program opieki koordynowanej zawiera aż 38 stron, a jej wzór ma obowiązywać w całym kraju. Podczas wizyty lekarz ma wypełniać kartę w oryginale, który oddaje pacjentce, zaś kopię zabierać do swojej dokumentacji. Jeśli kobieta zdecyduje się zmienić lekarza prowadzącego, wówczas karta będzie „szła” za nią do innego specjalisty (przewidziana została także elektroniczna wersja karty). Celem takiego dokumentu ma być uporządkowanie przebiegu opieki przedporodowej i stanowić podstawowy dokument dla lekarza z bloku porodowego. Jak zauważają lekarze, obecnie bardzo często ciężarne trafiają do szpitala z niekompletną i nierzetelną dokumentacją, co może stanowić problem – szczególnie w sytuacji, kiedy pojawiają się komplikacje okołoporodowe.

Podstawa – zadowolenie Pacjentek

Pilotaż ma potrwać do 30 czerwca 2017 roku. Szpital, będący współkoordynatorem programu będzie mógł skorzystać z nowego sposobu rozliczenia: za przystąpienie do akcji – pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, placówka może liczyć na wyższe finansowanie oparte o ryczałt. NFZ będzie prowadził monitoring parametrów jakości poprzez ocenę wybranych kryteriów medycznych, w tym m.in. liczbę cięć cesarskich, umieralność okołoporodową czy ocenę satysfakcji pacjentek w specjalnej ankiecie (pacjentki będą w niej pytane m.in. o to, czy: w sytuacjach nagłych mogły liczyć na poradę lekarską; czy w razie potrzeby otrzymywały skuteczne leczenie przeciwbólowe; czy w razie potrzeby położna pomagała im w czynnościach pielęgnacyjnych przy dziecku; czy wybrałyby ponownie dany szpital jako miejsce swojego porodu itp.).

Proponowana forma opieki nad kobietami w ciąży ma docelowo zastąpić obecną, która podzielona jest między poszczególne zakresy świadczeń: od podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez specjalistyczną opiekę ambulatoryjną i leczenie szpitalne.