Rodzice w pracy. Życie na pełen etat – raport

Powrót na rynek pracy po długiej przerwie poświęconej wychowywaniu malucha często okazuje się nie lada wyzwaniem. Raport „Rodzice w pracy” .

rodzina na spacerze


Podziel się na


Serwis Pracuj.pl postanowił przyjrzeć się kwestii tego, jak Polacy godzą narodziny dziecka z życiem zawodowym. Raport „Rodzice w pracy” podejmuje temat urlopów, na jakie decydują się świeżo upieczeni rodzice, ich powrotu na rynek pracy oraz związanych z tym faktem obaw. Co z niego wynika?

Urlopy rodzicielskie – domena polskich mam

Teoretycznie – jest dobrze. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2017 roku z prawa do urlopu na opiekę nad dziećmi skorzystała rekordowa liczba 708 tysięcy osób (dla porównania: rok wcześniej urlop wykorzystało o 39 tysięcy osób mniej). Dobrze, ale nie rewelacyjnie. Wczytując się w dane dowiemy się bowiem, że z jakiejkolwiek formy urlopu skorzystało 519 tysięcy Polek i jedynie – 188,7 tysiąca Polaków (o 2,5 razy mniej). Na urlop rodzicielski trwający od 6 do 12 miesięcy zdecydowała się prawie połowa rodziców (47%), przy czym liczbę tę zdecydowanie zawyżają mamy – tę formę opieki wybrało prawie 7 na 10 badanych Polek (67%). Jedynie co 10 zatrudniona matka decyduje się na urlop krótszy niż 6 miesięcy, a 7% pań wybiera przerwę trwającą dłużej niż rok (do 2 lat). Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że w naszym kraju ciężar wychowania dzieci w większości spada na matki. A powodów takiego twierdzenia jest więcej.

64% badanych ojców zdecydowało się na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Teoretycznie dużo, choć powstaje pytanie: dlaczego nie wszyscy? Dwa tygodnie wolnego na opiekę nad dzieckiem, które oferuje polskim tatusiom nasze państwo to naprawdę niewiele. Tymczasem z badań wynika, że prawie 1 na 3 ojców (29%) nie wykorzystał żadnych przysługujących mu dni wolnych związanych z pojawieniem się malucha. Dłuższy urlop na dziecko wśród panów to już zdecydowana rzadkość – przerwę w pracy trwającą od 6 do 12 miesięcy deklarował jedynie 1 na 100 badanych. Na dzielenie urlopu rodzicielskiego z matką zdecydowało się 25% tatusiów – 75% badanych Polek wykorzystało go w pełni samodzielnie. Być może wynika to z niedostatecznej świadomości przysługujących ojcom praw? Bo mimo, że wśród nich przeważają osoby uważające się za bardzo dobrze poinformowane w zakresie prawa do urlopu rodzicielskiego, często wykazują się słabą znajomością zasad ich funkcjonowania (przyznaje się do tego co 10 ojciec i jedynie 1 na 25 matek).

rodzina z dzieckiem

Wracać czy nie – oto jest pytanie?

Na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo każda będzie miała swoje wady i zalety. Wśród tych ostatnich królują rzecz jasna względy finansowe (48% wskazań to powrót z konieczności wsparcia domowego budżetu, 5% wskazań to lepsze od partnera zarobki), choć warto zauważyć, że ambicja także ma tutaj swoje udziały (48% przebadanych jako powód powrotu do pracy wskazało zarówno sytuację finansową, jak i chęć rozwoju zawodowego). Dotyczy to w szczególności młodych matek, z których wiele już nawet na urlopie macierzyńskim podejmuje kroki, mające ułatwić im bardziej sprawny i płynny powrót do aktywności zawodowej po jego zakończeniu (m.in. pozostawanie na bieżąco z nowinkami w swojej branży, przemyślenia nad dotychczasową karierą). Prawie 1/3 badanych mam wykorzystała przerwę po porodzie na rozwój pasji niezwiązanych z wykonywanym zawodem, a co czwartą macierzyński skłonił do rozważenia zmiany w życiu zawodowym (otwarcie własnej działalności, przebranżowienie się). Obawa o wypadnięcie z rynku pracy na dłuższy czas zmotywowała do powrotu prawie 1/5 – 18% badanych.

Decyzja podjęta: wracam do pracy. Jak się okazuje, na tym etapie nadal istnieje sporo obaw i negatywnych odczuć. Wśród nich przeważają: niepewność, strach, smutek, a nawet złość. Wśród obaw znajdziemy zwłaszcza: tę, związaną z rozłąką z dzieckiem, tę o efektywność pracy po przerwie, tę o jakość wykonywania obowiązków służbowych w obliczu łączenia ich z wychowaniem dziecka, a także (ważne!) obawę o zmianę zakresu obowiązków zawodowych i zasad zatrudnienia. Warto jednak nadmienić, że sporo kobiet cieszy się wizją powrotu do pracy po macierzyńskiej przerwie – więcej niż co czwarta respondentka przyznała, że odczuwała z tego powodu radość, a niewiele mniej określało to odczucie jako ekscytację. Ważną obserwacją jest też ta, że młodsze kobiety bardziej cieszą się z powrotu, a bardziej dojrzałe – częściej odczuwają strach (mamy do 25 roku życia znacznie częściej odczuwają ekscytację, mamy w wieku 25-29 lat częściej niż inne deklarują strach).

tata i dziecko

A po powrocie…

Z badań wynika, że zdecydowana większość matek decyduje się na powrót do tego samego pracodawcy i na dawne stanowisko (więcej niż 2/3 pracujących kobiet). Na zmianę decyduje się 33% badanych, przy czym najczęściej wybieraną nową formą zatrudnienia jest po prostu – zmiana pracodawcy (21%). 7% kobiet decyduje się na pracę dorywczą, a jedynie co 20 na otwarcie własnej działalności. Badane w większości dostrzegają fakt, że kompetencje zdobywane w związku z obowiązkami rodzica (takie jak organizacja czasu, wielozadaniowość, dystans do codziennej pracy) okazują się dla nich przydatne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych (potwierdza to blisko co druga matka). Specjaliści uważają to za bardzo cenną obserwację płynącą z badania: rodzice zaczynają coraz wyraźniej dostrzegać swoją rolę w organizacjach oraz pozytywny wkład, który wnoszą do ich działalności.

Jak się okazuje, wiele matek nie ma świadomości – a tym samym zupełnie nie korzysta z przysługujących im praw. Mniejszość badanych kobiet deklaruje, że korzystały z przerwy na karmienie czy możliwości pracy na część etatu. Z czego to wynika? Zazwyczaj z poczucia braku wsparcia ze strony pracodawcy w zakresie łączenia pracy z życiem osobistym, choć warto zauważyć, że prawie połowa twierdzi, iż nie spotkały się ze szczególnymi trudnościami po powrocie do pracy. Wśród benefitów, na jakie mogą liczyć w miejscu zatrudnienia, wskazują na: elastyczny czas pracy, dodatkowe urlopy, możliwość pracy zdalnej, okazjonalne prezenty dla rodziców (np. z okazji Dnia Dziecka) czy opieka medyczna dla dziecka. Co jednak ważne, coraz więcej rodziców liczy na dodatkowe, poważniejsze wsparcie, takie jak chociażby żłobek i przedszkole w miejscu pracy (dostęp do tego benefitu ma obecnie 9% badanych rodziców, a jego chęć wskazuje aż 71%) czy wyprawki przedszkolne i szkolne (77%).

Podsumowując wyniki raportu: cieszyć może fakt, że zdecydowana większość matek – mimo obaw – spotyka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony pracodawcy po powrocie na etat (przynajmniej w tym podstawowym zakresie). Martwi, że wspomniane obawy to zjawisko wręcz nagminne. Z czego wynikają? W większości przypadków z braku jasnego stanowiska pracodawcy, mało przejrzystych zasad działania firmy czy braku znajomości przysługujących rodzicom praw, z których korzystanie nie powinno przecież wpływać na ocenę jakości pracy.