Skala Apgar

Skala APGAR wykorzystywana jest zaraz po urodzeniu się dziecka. Celem jest szybka ocena stanu fizycznego noworodka.

szpital przyjazny dziecku porodówka


Podziel się na


Standardy w medycynie ułatwiają postępowanie terapeutyczne i diagnostyczne w wielu nieoczekiwanych sytuacjach. Skala Apgar jest przykładem usystematyzowanej oceny stanu zdrowia w pierwszych chwilach po narodzeniu człowieka.

Pierwszym testem jakiemu poddane jest Twoje nowo narodzone dziecko jest ocena za pomocą skali Apgar. Test wykonywany jest w pierwszej i w piątej oraz w szczególnych przypadkach w dziesiątej minucie po porodzie. Wykonywany jest celem szybkiej oceny stanu fizycznego noworodka. Na jego podstawie podejmowane są decyzje terapeutyczne i ewentualna szybka interwencja i intensywna terapia noworodka.

Chociaż skala Apgar została zaproponowana w 1952 roku przez anestezjologa dr Virginie Apgar to skrót dotyczy rozwinięcia angielskich słów – Activity, Pulse, Grimace, Appearance i Respiration, których pierwsze litery składają się na nazwisko.

Ocena noworodka w skali Apgar

Ocena za pomocą skali Apgar wykonywana jest u noworodka na ogół dwukrotnie w pierwszej minucie po porodzie i w piątej minucie. W określonych sytuacjach, kiedy martwimy się o stan zdrowia noworodka, i pierwsze dwie oceny są niskie test przeprowadza się po raz trzeci w dziesiątej minucie.

Pięć czynników jest wykorzystywanych do oceny stanu fizycznego noworodka po porodzie. Każdy z parametrów jest oceniany na zero, jeden lub dwa punkty. Uzyskiwany wyniki mieści się w wartościach pomiędzy zerem a dziesiątką.

1. Napięcie mięśniowe.
2. Puls (częstość uderzeń serca noworodka na minutę).
3. Grymas na zadany impuls.
4. Zabarwienie powłok skórnych.
5. Częstość oddechów.

Noworodek, który otrzymuje w pierwszej minucie po porodzie od siedmiu punktów wzwyż jest zaliczany do grupy noworodków o dobrym stanie fizycznym i dobrze rokującym. Jednocześnie niższa wartość w pierwszej minucie niekoniecznie musi oznaczać zły stan noworodka lub obecność poważnych patologii. Dodatkowo wynik poniżej siedmiu punktów w skali Apgar może oznaczać, że Twoje dziecko po porodzie wymaga specjalistycznej opieki, której efekty są na ogół bardzo dobre.

W piątej minucie po porodzie stan zdrowia na podstawie skali Apgar jest oceniany ponownie. Jeżeli wynik jest poniżej siedmiu punktów interwecja neonatologa jest kontunuowana. Noworodek jest odpowiednio monitorowany, a jego stan zdrowia jest poddany szczegółowej ocenie. Niektóre noworodki rodzą się z problemami kardiologicznymi lub pulmonologicznymi wymagającymi specjalnej interwencji lekarskiej, inne zaś wymagają nieco dłuższego czasu celem odpowiedniego przystosowania się do nowych warunków. Większość noworodków, których stan zdrowia oceniany jest w skali Apgar na mniej niż siedem punktów finalnie wychodzi po porodzie w dobrym stanie fizycznym.

Oceniany parametr w skali Apgar

skala Apgar

10 punktów w skali Apgar

Ważne jest, aby rodzice szczególnie po raz pierwszy doświadczający piękna narodzin dziecka zachowali odpowiedni dystans do punktacji w skali Apgar. Skala ta jest przygotowana dla lekarzy neonatologów celem szybszej i skuteczniejszej interwencji w pierwszym minutach życia dziecka. W większości przypadków noworodki wychodzą w bardzo dobrym stanie zdrowia ze szpitala, pomimo początkowych komplikacji. Test nie jest przeznaczony do oceny odległego stanu zdrowia dziecka, jego zachowania rozwoju psychicznego czy fizycznego.

Ważne dla rodziców udających się na salę porodową jest to, aby zrozumieć, że noworodek, który otrzymuje mniej niż dziesięć punktów, szczególnie w pierwszej minucie życia, jest na ogół całkowicie zdrowy.

Lekarz prowadzący poród, położna lub obecny przy porodzie neonatolog wytłumaczą Ci, dlaczego Twoje dziecko dostało tyle i tyle punktów w skali Apgar. Jednocześnie możesz dowiedzieć się, co taki wynik oznacza na przyszłość. W znacznej ilości przypadków otrzymasz odpowiedź, że dziecko jest zdrowe i rokuje prawidłowo, jedynie jest zmęczone porodem i gorzej zareagowało na nowe warunki środowiska. Jest to absolutnie normalne i nie należy do tego wyniku przywiązywać nadmiernej troski, ani również na jego podstawie obawiać się o stan zdrowia dziecka w przyszłości.

autor: lek. med. Witold Kłosiński