Starania alimentacyjne – mini poradnik

Rozwód czy rozstanie nie zwalnia od obowiązku utrzymywania i wychowania dziecka. Opiekun ma prawo w jego imieniu zażądać alimentów.Podziel się na


Poniżej przedstawiamy w kilku prostych krokach, jak tego dokonać, o czym należy pamiętać oraz jakie są zasady przyznawania alimentów w naszym kraju.

Ogólne zasady

Przyznanie i wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a także uzasadnionych potrzeb dziecka. Dziecko może ubiegać się o alimenty dopóki nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać – z powodu choroby czy kontynuowania nauki, jeśli posiada ku temu predyspozycje, a także gdy nie posiada żadnych dochodów. Brane pod uwagę są dochody uzyskane z:

 • odszkodowania,
 • dzierżawy,
 • renty,
 • najmu.

Możliwości zarobkowe rodzica to nie tylko faktyczne zarobki, lecz również premie, dodatki, renta, emerytura, odsetki z akcji, akcje z funduszy bankowych oraz wszelkie dochody dodatkowe. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zalicza się wydatki przeznaczone na:

 • wyżywienie,
 • leczenie,
 • mieszkanie,
 • odzież,
 • środki higieny osobistej,
 • środki na kształcenie,
 • środki zaspokajające potrzeby kulturowe,
 • wypoczynek oraz rozrywkę.

Warto pamiętać, że możliwości zarobkowe rodzica to nie tylko faktyczne zarobki, lecz również premie, dodatki, renta, emerytura, odsetki z akcji, akcje z funduszy bankowych oraz wszelkie dochody dodatkowe, np. z wynajmu mieszkania. Co istotne, rodzic mający predyspozycje do podjęcia pracy, lecz uchylający się od niej, nie jest zwolniony od obowiązku alimentacyjnego.

Jak napisać pozew?

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania alimentów jest napisanie pozwu. W pozwie należy zamieścić kilka podstawowych informacji:

Sąd rejonowy, w którym rozpatrywana będzie sprawa (miasto, w którym się znajduje oraz wydział – w tym przypadku wydział rodzinny). Pozew należy wnieść do sądu, w okręgu którego znajduje się miejsce zamieszkania pozwanego lub powoda.
Dane osobowe powoda. Powodem jest osoba, która wnosi o zasądzenie alimentów, w tym przypadku jest to dziecko reprezentowane przez opiekuna. Nierzadkie są pomyłki, gdy jako powód wskazywany jest opiekun. Przedstawiciela wskazujemy jako osobę działającą w imieniu dziecka.
Pozwanym nazywamy osobę, od której domagamy się alimentów. We wniosku podajemy jego dane osobowe wraz z adresem zamieszkania.

Załączone dokumenty uwzględniamy w liście załączników, nie zapominając o odpisie pozwu, jego kserokopii oraz kserokopiach wszystkich załączników W pozwie należy uwzględnić kwotę, jaką chcemy uzyskać w ramach comiesięcznych alimentów, a także termin, w którym wpłata powinna być dokonywana. Żądania należy uzasadnić przedstawieniem braku dochodów dziecka, a także możliwości finansowych pozwanego. Wszystkie fakty muszą być podparte dowodami – np. dokumentami czy zeznaniami świadków. Załączone dokumenty uwzględniamy w liście załączników, nie zapominając o odpisie pozwu, jego kserokopii oraz kserokopiach wszystkich załączników.

Ważne!

Pozew o alimenty podpisujemy odręcznie. Ponadto, strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych nie dotyczą opłaty sądowe. Co więcej – mamy prawo domagać się przydzielenia adwokata.