Stłuszczenie wątroby ciężarnych

Stłuszczenie wątroby to bardzo rzadkie powikłanie, które może wystąpić w trzecim trymestrze ciąży (zdecydowanie rzadziej w innym momencie drugiej połowy ciąży) bądź też zaraz po porodzie.Podziel się na


Schorzenie pojawia się w efekcie nagromadzenia nadmiernej ilości tłuszczu w wątrobie. Mimo zagrożenia, jakie niesie choroba, wczesne rozpoznanie zwiększa znacznie prawdopodobieństwo złagodzenia objawów schorzenia oraz doprowadzenia do pomyślnego rozwiązania ciąży.

Przyczyny

Dokładne przyczyny stłuszczenia wątroby nie są znane. Zwykło się uważać, że w części są za nie odpowiedzialne hormony, wytwarzane w dużych ilościach w okresie ciąży. Obserwacje pozwalają sądzić, że przyczyną mogą być także zaburzenia metabolizmu tłuszczów w komórkach wątrobowych (w niektórych przypadkach uwarunkowane genetycznie). Badania pokazują, że choroba częściej występuje u kobiet rodzących po raz pierwszy (zwykle w wieku poniżej 30 lat) i jest obserwowana raczej u tych pacjentek, które spodziewają się syna. W większości przypadków schorzenie dotyczy ciąży mnogiej, od czego oczywiście nie ma pewnej reguły.

Objawy

Trudno wskazać typowe objawy schorzenia, najczęściej jednak występują:

  • nudności,
  • wymioty,
  • gorączka,
  • ból brzucha (zwykle po prawej stronie),
  • brak apetytu,
  • złe samopoczucie, zmęczenie,
  • żółtaczka,
  • niekiedy – stan przedrzucawkowy (nadciśnienie, białkomocz i obrzęki).

Nieleczone schorzenie stanowi bardzo duże zagrożenie zarówno dla zdrowia matki, jak i dla płodu. Może być ono przyczyną niewydolności wątroby, nerek, krwawienia wewnętrznego, a także innych groźnych infekcji.

Leczenie

Objawy choroby pojawiają się nagle. To właśnie silne wymioty oraz bóle brzucha powinny być dla lekarza wskazówką do rozpoznania schorzenia. Po około dwóch tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów pojawia się żółtaczka, może także wystąpić wodobrzusze oraz znaczne zaburzenia krzepnięcia krwi. Pomoc w ustaleniu przyczyny mogą przynieść wyniki podstawowych badań laboratoryjnych. Potwierdzić lub zaprzeczyć diagnozie może z kolei biopsja wątroby (badanie mikroskopowe wycinka wątroby). Stosuje się w tym celu także inne metody, jak np. rezonans magnetyczny, tomografię komputerową (rzadziej) czy USG. Badanie ultrasonograficzne daje charakterystyczny dla choroby obraz stłuszczenia, jednak nie rozstrzyga o jej rozpoznaniu. Podstawowym krokiem po rozpoznaniu schorzenia jest zakończenie ciąży (pamiętajmy, że schorzenie wykrywane jest zwykle w zaawansowanej ciąży, dlatego jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie). Należy pamiętać, że każdy przypadek choroby wymaga hospitalizacji. Zazwyczaj czynności wątroby wracają do normy już na kilka tygodni (1-4 tygodni) po porodzie. Choroba ta nie powoduje żadnego przewlekłego uszkodzenia wątroby. Ryzyko pojawienia się schorzenia podczas następnych ciąż jest niewielkie, jednak wskazane jest przeprowadzenie badania genetycznego zarówno dziecka jak i matki w kierunku wykrycia możliwej mutacji genu, który mógł być przyczyną schorzenia.