Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych

Od marca br. rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą pobierać świadczenia pielęgnacyjne na lepszych warunkach niż dotychczas. Co się zmieniło i jak właściwie o taką pomoc się postarać?Podziel się na


Świadczenie pielęgnacyjne a zasiłek pielęgnacyjny

W temacie świadczeń rodzinnych bywa zwykle wiele wątpliwości; większość z nich powodowana jest jednak brakiem wiedzy i znajomości źródeł, z których można korzystać, by zaczerpnąć wiedzy na interesujące nas zagadnienie. Pobieżne rozeznanie tematu sprawia też, że często mylimy świadczenia pielęgnacyjne z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Właśnie – czym właściwie różnią się te dwie rodzaje pomocy?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi bądź opiekunowi niepełnosprawnego malucha, który rezygnuje z pracy, by (z konieczności) opiekować się chorym dzieckiem.

Zasiłek pielęgnacyjny z kolei to pomoc, której celem jest przynajmniej częściowe pokrycie kosztów leczenia i opieki nad chorym maluchem, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Mimo, iż przyjmują ją w imieniu dziecka rodzice lub opiekunowie, to chory jest faktycznym uprawnionym do otrzymania zasiłku.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 153 zł. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł i przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Ważne: pomocy nie otrzyma rodzina zastępcza, rodzina, w której chore dziecko korzysta z całodobowej opieki w placówce medycznej, finansowanej z budżetu państwa, osoby przyjmujące dodatek pielęgnacyjny oraz opiekun, który już skorzystał z wcześniejszej emerytury na niepełnosprawne dziecko.

Bez względu na dochód

W marcu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmianie uległa wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i granica dochodu rodziny, wg którego przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne – na korzyść rodzin. Dotychczasowe 144 zł zasiłku wzrosło i wynosi aktualnie 153 zł. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podniesiono natomiast o 100 zł – z 420 zł na 520 zł – i przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny (do tej pory 583 zł na osobę).

Jak uzyskać świadczenie i zasiłek?

Aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć:

  • wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego/zasiłku pielęgnacyjnego (do pobrania w placówce),
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • kopię dowodu osobistego opiekuna (osoby ubiegającej się o świadczenie),
  • zaświadczenia z ośrodka opiekuńczego, z którego korzysta/-ło dziecko, że placówka nie udziela mu całodobowej opieki.