Test NIFTY w diagnostyce prenatalnej

Liczba dzieci rodzących się z wadami genetycznymi wzrasta. W wykrywaniu chorób genetycznych może pomóc test NIFTY!

kobieta w ciąży na sesji ciążowej po teście nifry


Podziel się na


Dysponujemy obecnie narzędziami, dzięki którym choroby genetyczne można wykryć już w czasie rozwoju płodu. Udostępnione w ostatnim czasie badanie NIFTY potwierdza tę tezę i umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia.

NIFTY – jakie choroby można wykryć?

Przeprowadzenie testu NIFTY daje możliwość postawienia diagnozy na podstawie badania krwi przyszłej matki. Możliwe jest określenia ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau. Wszystkie z tych chorób powodują niepełnosprawność zarówno w obrębie psychiki chorego, jak i jego fizyczności.

Najczęściej spotykaną chorobą w naszych warunkach jest zespół Downa, spowodowany dodatkowym chromosomem 21. Choroba upośledza pacjenta umysłowo oraz fizycznie, a stopień zaawansowania zależy między innymi od prawidłowego podejścia do kwestii wychowania dzieci przez rodziców. Dzieci z tym schorzeniem rodzą się 1 raz na 800 – 1000 urodzeń.

Nieco mniej chorych notuje się statystycznie w odniesieniu do zespołu Edwardsa. Ta charakteryzująca się głębokim upośledzeniem psychicznym i ruchowym choroba, pojawia się raz na 8000 urodzeń. Trisomię 18 można wykryć decydując się na badanie NIFTY, również trisomia 13 jest wykrywana przez rewolucyjne badanie. Zespół Patau mimo, że pojawia się najrzadziej z wymienionej trójki to jest chorobą o największym odsetku umieralności. Najstarszy pacjent cierpiący na zespół Patau zmarł w wieku 33 lat.

kobieta w ciąży na sesji ciążowej po teście nifry

NIFTY – badanie warte swojej ceny

Wykrywanie najczęściej występujących zespołów wad wrodzonych można uznać z całą pewnością za największą zaletę badania NIFTY.

Jest ich jednak zdecydowanie więcej:

  • W odróżnieniu od innych badań, NIFTY może być przeprowadzone przez około 3 miesiące, pomiędzy 12 a 24 tygodniem ciąży
  • Brak ryzyka związanego z ingerencją w struktury płodowe, np. poronienie
  • Prawidłowość wyniku określona została niemal na 100%
  • Testy wykonuje się praktycznie w każdym zakątku naszego kraju
  • Dzięki badaniu możliwe jest także określenie płci dziecka

Ważna jest także prostota badania. Po zgłoszeniu chęci wykonania testu, pacjent udaje się do placówki w celu pobrania krwi, którą następnie wysyła pod wskazany adres. Po opłaceniu całego badania, w ciągu 2-3 tygodni wynik trafia w odpowiednie miejsce. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wyniku, tak aby cała procedura pozostała anonimowa.