Urlopy dla rodziców w 2021 roku

Czy 2021 rok przyniósł jakiekolwiek zmiany w urlopach dla rodziców? Oto kompendium wiedzy na ten temat!

rodzice na urlopie trzymają na rękach dziecko


Podziel się na


Urlop macierzyński 2021

Aby otrzymać urlop macierzyński, nie są konieczne żadne dokumenty czy wnioski. Jest on obowiązkowy, oczywiście należy jedynie poinformować pracodawcę o urodzeniu dziecka.

Komu przysługuje?

Każdej kobiecie-pracownikowi, która urodziła dziecko i jest zatrudniona na podstawie umowy i pracę.

Jak długo trwa?

To zależy od tego, czy narodziło się jedno czy więcej dzieci.

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
  • 31 tygodni – jeśli urodziły się bliźniaki;
  • 33 tygodnie – jeśli trojaczki (każde kolejne dziecko to dodatkowe dwa tygodnie).

Ile urlopu macierzyńskiego trzeba wykorzystać?

Kobieta musi wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a później wrócić do pracy pod warunkiem, że pozostałą część wykorzysta ojciec dziecka (również zatrudniony na umowę o pracę) w ramach tzw. urlopu tacierzyńskiego. Aby skrócić urlop macierzyński konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do pracodawcy minimum 7 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Czy urlop macierzyński jest płatny?

Tak. Zasiłek macierzyński jest wypłacany w trakcie trwania całego urlopy macierzyńskiego. Jego wysokość jest uzależniona od wynagrodzenia pracownika oraz tego, czy zdecyduje się od razu na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego. Jeśli kobieta od razu wie (złoży pracodawcy odpowiedni wniosek maksymalnie do 21. dni po porodzie), że po urlopie macierzyńskim wykorzysta wychowawczy, wówczas przed cały ten okres otrzymywać będzie 80% średniego wynagrodzenia z ostatniego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony później (ponieważ np. kobieta jeszcze nie wie kiedy będzie chciała wrócić do pracy), w czasie urlopu macierzyńskiego oraz 6. tygodni rodzicielskiego przysługuje 100% wynagrodzenia, a później 60%.

Urlopy.dla.rodziców.w.2021.roku.ciazowy.pl

Urlop rodzicielski (lub – dodatkowy urlop macierzyński)

Urlop rodzicielski zwany jest także dodatkowym urlopem macierzyńskim ponieważ większość kobiet wykorzystuje go od razu po urlopie macierzyńskim, co w sumie daje roczną przerwę w pracy.

Ile trwa urlop rodzicielski?

32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, a 34. tygodnie jeśli na świat przyszło dwoje lub więcej dzieci.

Kto może wykorzystać urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski niesie pewną dowolność. Może go wykorzystać sama mama, może też podzielić się nim z ojcem dziecka lub też obydwoje rodziców może przebywać na nim w tym samym czasie (wtedy jest jednak dzielony na pół i rodzice mają prawo do 16. tygodni).

Czy można wykorzystać urlop rodzicielski w częściach?

Tak, jednak pierwsza część musi być wykorzystana bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i wynosić minimum 8 tygodni. Całość należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Czy potrzebny jest wniosek?

Tak, jeśli od razu po urlopie macierzyńskim zamierzasz wykorzystać urlop rodzicielski, wniosek należy złożyć najpóźniej 21. dni przed jego rozpoczęciem. Wniosek złożony po terminie – za pierwsze 6 tygodni urlopu otrzymuje się 100%, a za kolejne – 60%.

Urlopy.dla.rodziców.w.2021.roku.ciazowy.pl

Urlop „tacierzyński”

Urlop tacierzyński to sytuacja, w której niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego przechodzi na ojca dziecka. Mama wraca do pracy a tata zostaje z maluchem.

Jak długi może być urlop „tacierzyński”?

Aby przekazać swój urlop ojcu dziecka, kobieta musi wykorzystać 14. tygodni z przysługującej jej puli. Resztę, czyli maksymalnie 6 tygodni może wykorzystać ojciec dziecka.

Co trzeba zrobić, by otrzymać urlop „tacierzyński”?

Ojciec musi złożyć u pracodawcy stosowny wniosek, na którego podstawy wydawane jest zaświadczenie potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu przez mężczyznę. Matka dziecka również – wniosek o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i załącza wspomniane zaświadczenie.

Urlop ojcowski

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Każdemu mężczyźnie – pracownikowi, któremu urodziło się dziecko. Udzielany jest na podstawie wniosku, który należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Oczywiście jest to urlop dobrowolny, nie trzeba też wykorzystywać go w całości. Co ważne, urlop ten przysługuje niezależnie od tego, czy matka dziecka aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, nie jest też uzależniony od formalizacji związku.

Ile trwa urlop ojcowski?

Dwa tygodnie (10 dni roboczych), z tym, że można podzielić go na dwie równe części. Wykorzystać go można najpóźniej do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia.

Czy urlop ojcowski jest płatny?

Tak, jest to urlop płatny w 100%.

Urlopy.dla.rodziców.w.2021.roku.ciazowy.pl

Urlop wychowawczy

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Matce i ojcu dziecka, przy czym zawsze obowiązkowo muszą skorzystać z niego obydwoje – nie równocześnie, ale z całej puli co najmniej miesiąc musi przypadać drugiemu rodzicowi.

Ile trwa urlop wychowawczy?

Maksymalnie 36 miesięcy z możliwością podzielenia go na maksymalnie 5 części.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Nie jest to urlop płatny, jednak można ubiegać się o dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie. Co ważne, przysługuje on tylko wraz z zasiłkiem rodzinnym

Co trzeba zrobić, by otrzymać urlop wychowawczy?

Złożyć u pracodawcy wniosek nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem.