USG II trymestr

Drugie badanie ultrasonograficzne wykonywane jest w 18-22 tygodniu ciąży. Sprawdź, w jakim celu się go wykonuje!

mężczyzna przytula kobietę ze zdjęciem usg


Podziel się na


Celem USG II trymestru jest ocena rozwoju płodu, poszukiwanie ewentualnych wad, ocena ilości płynu owodniowego oraz ocena dojrzałości i lokacji łożyska. Element ten w czasie prowadzenia ciąży jest niezwykle ważny, gdyż oprócz podanych poniżej parametrów, które podlegają ocenie w tym właśnie okresie ciąży, najłatwiej jest zdiagnozować istniejące wady mięśnia sercowego. Artykuł powstał we współpracy z ekspertem: lek. med. Witoldem Kłosińskim.

Cele USG II trymestru:

 • ponowna ocena – ciąża pojedyncza / ciąża bliźniacza;
 • kontrola objawów życia – tony serca / ruchy;
 • umiejscowienie i stopień dojrzałości łożyska;
 • ocena ilości płynu owodniowego;
 • wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w budowie płodu;
 • biometria płodu.

Biometrię płodu, czyli ocenę jego masy i wieku ciążowego oblicza się w drugim trymestrze w oparciu o poniższe parametry:

 • wymiar dwuciemieniowy główki (BPD) / obwód główki (HC);
 • wymiar czołowo-potyliczny główki (FOD);
 • wymiar poprzeczny brzuszka (ATD);
 • wymiar strzałkowy brzuszka (ASD);
 • obwód brzuszka (AC);
 • długość kości udowej (FL);
 • długość kości ramiennej (HL).

W praktyce do wyliczenia masy płodu oraz oszacowania wieku ciążowego brane są pod uwagę: obwód główki oraz jej wymiar dwuciemieniowy, obwód brzuszka i długość kości udowej. Większość programów obliczających zainstalowanych w urządzeniach USG wykorzystuje tylko te cztery parametry celem oceny.

kobieta i mężczyzna ze zdjęciem usg dziecka

Ocena ilości wód płodowych

Podczas przeprowadzania badania USG na tym etapie ciąży bardzo ważne jest ocenienie ilości wód płodowych. Zarówno małowodzie jak i wielowodzie są bardzo istotnym sygnałem obecności nieprawidłowości w rozwoju płodu. Przy wielowodziu stwierdza się głównie wady układu pokarmowego (zarośnięcie dwunastnicy, odbytnicy, przełyku, niedrożność jelit, rozszczep wargi górnej i/lub podniebienia) oraz poważne wady dotyczące cewy nerwowej (rozszczep kręgosłupa z przepuklinami oraz nieprawidłowości w obrębie mózgowia). Małowodzie z kolei niesie ze sobą ryzyko takich wad, jak: wady budowy nerek (torbielowatość, zanik, wielotorbielowatość), zarośnięcie dróg wyprowadzających mocz, wewnątrzmaciczne ograniczenie lub zahamowanie wzrastania.

Na podstawie tego badania można również potwierdzić lub wykluczyć zaburzenia wzrastania płodu. Analizuje się tutaj odchylenia dla poszczególnych elementów oceny ultrasonograficznej, a pożądanym wynikiem jest, aby wszelkie oceniane parametry odpowiadały w mniejszym lub większym stopniu danemu okresowi ciąży. Przykładowo: znaczne powiększenie wymiaru główki przy jednolitym dla danego wieku ciążowego wymiarze tułowia i kości udowej może świadczyć o wodogłowiu. Nieproporcjonalne wzrastanie można rozpoznać tylko wówczas, gdy zmierzonych zostało więcej parametrów biometrycznych i pewny jest wiek ciążowy.

Umieszczanie w tym miejscu kalkulatora dla przyszłych mam celem oceny wieku ciążowego nienarodzonego jeszcze dziecka mija się z celem, gdyż zbyt wiele parametrów ma na to wpływ. Przeliczenie w/w parametrów nie daje pełnego wyniku i zarezerwowane jest dla specjalistów. Ciężarna jest na ogół informowana ustnie lub w postaci pisemnego wydruku o wieku ciążowym płodu i jego masie przez lekarza wykonującego badanie zaraz po jego zakończeniu.

Autor artykułu: lek. med. Witold Kłosiński