Usg połówkowe – jakie są najczęstsze odchylenia?

USG „połówkowe” wykonuje się w połowie ciąży. Badanie to pozwala na ocenę płodu pod względem ewentualnych wad rozwojowych. Jakie mogą być odchylenia podczas usg połówkowego?

Usg połówkowe kiedy najlepiej je wykonać


Podziel się na


Usg połówkowe wykonuje się w połowie ciąży. Badanie to pozwala na ocenę płodu pod względem ewentualnych wad rozwojowych. Wtedy też zwykle potwierdza się płeć dziecka. Jakie mogą być najczęstsze odchylenia podczas Usg połówkowego?Usg połówkowe – kiedy najlepiej je wykonać? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

USG połówkowe – po co?

Usg połówkowe to bardzo ważne badanie w ciąży. Właśnie wtedy ocenia się płód pod względem anatomicznym i m.in. wyklucza występowanie wad wrodzonych. Lekarz ocenia wygląd wszystkich części ciała, a także wszystkich narządów dziecka, które w tym okresie ciąży są najlepiej widoczne (kości jeszcze ich nie zasłaniają). Określa się także masę dziecka oraz wiek ciąży. Jeśli wcześniej płeć pozostawała tajemnicą, właśnie podczas usg połówkowego najczęściej jest ona już określana z dużą dozą pewności.

Z oczywistych względów usg połówkowe wzbudza mniejszy lub większy niepokój rodziców – obawiają się, czy wszystko będzie w porządku, czy lekarz nie zauważy czegoś, co mogłoby wskazywać na nieprawidłowość w rozwoju dziecka.

Usg połówkowe – kiedy najlepiej je wykonać? 

Jeżeli zastanawiasz się nad tematem usg połówkowego – kiedy najlepiej się na nie zdecydować – to badanie jest zazwyczaj wykonywane między 18. a 22. tygodniem ciąży. W tym okresie:

  • płód osiąga odpowiednią wielkość,
  • a narządy wewnętrzne i zewnętrzne są już bardziej rozwinięte,

co ułatwia ocenę morfologiczną. Wykonanie badania w określonym okresie jest kluczowe dla dokładności wyników. Wcześniejsze badanie może uniemożliwić dokładną ocenę niektórych struktur anatomicznych, a późniejsze badanie może ograniczyć czas na podjęcie działań w razie wykrycia problemów.

Właśnie dlatego niezbędne jest monitorowanie wszystkich ewentualnych odchyleń i późniejsze dalsze badania.

Ważne jest, aby w tym okresie zadawać lekarzowi wszelkie pytania i obawy, które mogą się pojawiać, a badanie USG połówkowe może dostarczyć cenne informacje dotyczące rozwoju płodu.

najczęstsze odchylenia w USG połówkowy
usg połówkowe

USG połówkowe – najczęstsze odchylenia w USG połówkowy  

Diagnostyka prenatalna bardzo często nie daje jednoznacznych odpowiedzi albo jasnych komunikatów. Dziecko w brzuchu mamy ciągle się przecież rozwija i zmienia, a więc coś, co podczas badanie zostanie uznane za odstępstwo od normy lub niepokojącą zmianę, może bardzo szybko zniknąć albo też – rozwijać się w prawidłowy sposób – tylko z opóźnieniem. Właśnie dlatego niezbędne jest monitorowanie wszystkich ewentualnych odchyleń i późniejsze dalsze badania.

Specjalistom bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak nieprawidłowość, którą wykryli podczas usg połówkowego się zmieni i czy w ogóle zmieni się w miarę rozwoju ciąży. W większości przypadków nie ma się jednak czym niepokoić, okazuje się, że mimo podejrzenia jakiś wad, w późniejszych badaniach wszystkie parametry wskazują normę, a maluch rodzi się absolutnie zdrowy.

Usg połówkowe – normy

Ciężko mówić o tym, że dane odchylenie występuje „często”, jednak prezentujemy kilka, które można za takowe uznać. Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu bardzo niewielka liczba przypadków.

Ognisko hiperechogeniczne w sercu płodu

Ognisko hiperechogenne wygląda jak plamka, ulokowana zwykle w lewej komorze serca. Co ważne i co absolutnie należy podkreślić – nie jest to wada ani nieprawidłowość serca płodu! Choć faktycznie brzmi groźnie i wygląda groźnie (widoczna, biała kropka na sercu), nie należy się tym niepokoić. Jeśli występuje ognisko hiperechogeniczne w sercu płodu, a lekarz nie zauważył żadnych innych nieprawidłowości, można odetchnąć z ulgą. W takiej sytuacji nie zaleca się nawet dalszych badań, gdyż nie są potrzebne. Ognisko hiperechogenne mimo, że klasyfikowane jako częste odchylenie w USG połówkowym, występuje maksymalnie u 5% zdrowych płodów.

Istnieje kilka różnych przyczyn, które mogą prowadzić do obserwacji odchylenia zwanego: ognisko hiperechogenne w sercu płodu – przyczyny to:

  • odgłosy zastawkowe, które pojawiają się w wyniku odbicia fali dźwiękowej od zastawek serca
  • lub niezamknięte przewody tętnicze.

Ogniska hiperechogenne w sercu mogą również być spowodowane włóknikowatym usztywnieniem lub zwapnieniem w okolicach serca płodu. Te zmiany mogą występować jako fizjologiczne zmiany starzenia i niekoniecznie wiążą się z poważnymi skutkami. Ogniska hiperechogenne mogą być obecne w sercu płodu w przypadku innych wad serca. W niektórych przypadkach mogą one sygnalizować istnienie wady serca, takiej jak przepuklina międzykomorowa, co może wymagać dalszych badań i interwencji.

Torbiel splotu naczyniówkowego u płodu

Torbiel splotu naczyniówkowego występuje w mózgu, co zawsze u rodziców, słyszących podobną diagnozę, wywołuje panikę. Jednak te odchylenia występują bardzo rzadko – zaledwie w 1-2% przypadków podczas badania: USG połówkowe. Tak jak w przypadku ogniska hiperechogenicznego, poza złowróżbnie brzmiącą nazwą, nie ma w niej zwykle niczego niepokojącego. W absolutnej większości – torbiele wchłaniają się same, nie są też klasyfikowane jako wada i nie wpływają na rozwój mózgu dziecka. Jeśli podczas USG połówkowego zostanie stwierdzona torbiel splotu naczyniówkowego u płodu, ale oprócz tego nie ma innych wad i odchyleń – można być spokojnym. W większości przypadków torbiele te znikają samoistnie w ciągu kilku miesięcy, a samo ich wystąpienie nie oznacza konieczności podjęcia działań medycznych.

Wiemy już, czym jest torbiel splotu naczyniówkowego, przyczyny – teraz pora poznać właśnie je. Torbiele splotu naczyniówkowego wynikają z nadmiernego wydzielania płynu mózgowo-rdzeniowego przez sploty naczyniówkowe wewnątrz mózgu płodu. To jest naturalny proces, ale w niektórych przypadkach może prowadzić do powstania torbieli. Wadliwy rozwój:

  • splotu naczyniówkowego
  • lub układu komunikacji płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu płodu

może również sprzyjać tworzeniu się torbieli. Chociaż torbiele splotu naczyniówkowego nie są dziedziczone, istnieją pewne czynniki genetyczne, które mogą zwiększać ryzyko ich wystąpienia.

Pępowina dwunaczyniowa

Pępowina dwunaczyniowa to odchylenie dotyczące, jak wskazuje nazwa, pępowiny. W przypadku wystąpienia tej wady pępowina dwunaczyniowa nie składa się z trzech naczyń (jak być powinno – pępowina trójnaczyniowa, czyli dwie tętnice pępkowe i żyła pępkowa), ale z dwóch (z żyły pępkowej oraz jednej tętnicy pępkowej).

Tak, jak w przypadku powyższych odchyleń, jeśli poza tą jedną nieprawidłowością nie ma innych odchyleń, wszystko jest zwykle w porządku. Kobieta musi jedynie monitorować wzrost dziecka, ponieważ pępowina dwunaczyniowa sprawia, że wzrasta ryzyko niskiej masy urodzeniowej. Kiedy oprócz pępowiny dwunaczyniowej występują inne odchylenia, lekarz kieruje na dalsze badania prenatalne, zwykle badania kariotypu.

Lekarz specjalizujący się w położnictwie i ginekologii może zalecić dodatkowe badania, aby wykluczyć ewentualne inne problemy zdrowotne u płodu. Dlatego ważne jest, aby rodzice skonsultowali się z lekarzem, który dokładnie wyjaśni sytuację i podejmie odpowiednie kroki w opiece nad ciążą i zdrowiem płodu.