Uznanie ojcostwa przed porodem – wskazówki

Jeśli para nie pozostaje w związku małżeńskim może wystąpić o uznanie ojcostwa jeszcze zanim maleństwo przyjdzie na świat.

uśmiechniętna para


Podziel się na


W przypadku małżeństwa formalności nie trzeba dopełniać – przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. W związku partnerskim jest to konieczne, ale zwykle załatwiane już po porodzie. Jeśli jednak jesteście w związku i właśnie spodziewacie się dziecka, ale nie zawarliście małżeństwa, możecie wystąpić o uznanie ojcostwa jeszcze zanim maleństwo przyjdzie na świat. Takie rozwiązanie ma kilka ważnych zalet.

Więcej papierkowej roboty

Małżeństwa mają pod tym względem nieco łatwiej. W ich przypadku nie trzeba żadnych wniosków i dokumentów. Uznaje się, że ojcem dziecka jest mąż kobiety rodzącej. I na tym sprawa się kończy. Kiedy para nie zawarła jednak małżeństwa i żyje w związku partnerskim, trzeba dopełnić niestety formalności i zapisać w dokumentach – kto jest ojcem malucha.

Zazwyczaj ojcostwo uznaje się już po porodzie, jednak można zrobić to wcześniej i „odfajkować” ten obowiązek jeszcze zanim dziecko się urodzi. To dobry pomysł, bo później większość czasu na pewno pochłonie opieka nad nowym członkiem rodziny.

Jak to zrobić?

Aby uznać ojcostwo dziecka trzeba wystąpić o uznanie ojcostwa dziecka poczętego, które jeszcze się nie urodziło. Robi się to w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania matki, a potrzebna jest obecność zarówno mamy, jak i taty. Mężczyzna składa bowiem oświadczenie woli przed kierownikiem urzędu, że faktycznie jest ojcem dziecka i je uznaje, natomiast kobieta wyraża na to zgodę.

Partner i partnerka niekoniecznie muszą pojawić się w urzędzie razem. Kolejność jest dowolna z tym, że kiedy pierwszy zgłasza się ojciec, matka musi dopełnić formalności najpóźniej 3 miesiące potem. Żeby uznać dziecko ojciec musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych (np. musi być pełnoletni, nie może być ubezwłasnowolniony).

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego najpierw wyjaśnia rodzicom co wynika z uznania ojcostwa, następnie przyjmuje oświadczenie o uznaniu ojcostwa (może go nie przyjąć kiedy jest nieprawidłowe lub gdy ma uzasadnione wątpliwości co do faktycznego ojcostwa), a na końcu sporządza protokół. Taki protokół zawiera dane matki, dane ojca oraz dane dziecka.

Potrzebne dokumenty

W Urzędzie Stanu Cywilnego będą potrzebne pewne dokumenty:

 • zaświadczenie o ciąży;
 • dokument tożsamości;
 • gdy matka jest panną – odpis aktu urodzenia;
 • gdy jest rozwódką – skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją na temat rozwodu;
 • gdy jest wdową – skrócony odpis aktu zgonu męża.

Co daje uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie malca zanim się urodzi to nie tylko jedna formalność mniej już po porodzie. Jest kilka dodatkowych, ważnych zalet takiego rozwiązania.

 • Dziecko automatycznie po porodzie otrzymuje nazwisko ojca lub nazwisko łączone (ojca i matki).
 • Kiedy już po porodzie dziecko musi przejść operację lub inny zabieg i wymagana jest zgoda rodzica, ale mama nie jest w stanie jej udzielić, może to zrobić ojciec.
 • Jeśli mama po porodzie musi zostać w szpitalu nieco dłużej, nie ma problemów z tym, żeby malca zabrał do domu tata.
 • Mężczyzna może załatwić formalności związane z rejestracją dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie będąc formalnie ojcem nie będzie w stanie tego zrobić.
 • Zmienia się status prawny dziecka. Maluch nabywa prawa do dziedziczenia po ojcu oraz nabywa ochrony prawnej i prawa do otrzymywania środków na utrzymanie.
 • Ojciec zyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Sytuacje wyjątkowe

Jeśli okazało się, że już po uznaniu ojcostwa mężczyzna dowiedział się, że nie jest jego biologicznym rodzicem może złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Musi dokonać tego najpóźniej do pół roku od momentu, w którym dowiedział się, że nie jest ojcem biologicznym.

W wyjątkowych sytuacjach (na przykład, kiedy życie matki jest zagrożone i istnieje obawa, że dziecko może pozostać bez prawnego opiekuna) ojcostwo można uznać przed notariuszem, marszałkiem województwa, starostą, wójtem bądź sekretarzem powiatu lub gminy.