Wygraj sukienkę dla małej damy. Konkurs z marką Little Bee

Weź udział w naszym konkursie i wygraj elegancką sukienkę dla małej damy oraz inne nagrody od marki Little Bee! Do dzieła!

konkurs little bee


Podziel się na


Każda z Nas – kobiet – ma ochotę wyglądać wyjątkowo. Niezależnie od tego, czy ma 25 lat i szykuje się do najważniejszego dnia w swoim życiu, 40 i ma do przeprowadzenia ważną rozmowę ze swoimi pracownikami, czy …. 4 i właśnie zaczyna kolejny dzień pełen przygód!

Malowanie uśmiechów na twarzach małych dam to dla producenta sukienek dla dziewczynek w duchu #zerowaste – marki Little Bee – największa przyjemność. Weź udział w naszym konkursie i wygraj tiulową sukienkę dla dziewczynki NADIA– w wybranym rozmiarze (od 86 do 116) lub korony dla prawdziwych księżniczek marki Little Bee.

O Little Bee

Little Bee to mała manufaktura, która tworzy eleganckie sukienki dla małych dziewczynek ze skrawków materiałów pozostałych po produkcji sukien ślubnych w poznańskiej, rodzinnej pracowni Julia Rosa. Firmie założonej przez parę – Maję i Kajetana bardzo bliska jest idea eko i #zerowaste.

Nie zamawiamy rolek materiałów, nie kroimy sukienek z gotowych projektów. Zależy nam na tym, aby były one wyjątkowe i niepowtarzalne. Nowe modele pojawiają się z dnia na dzień i zawsze informujemy o tym obserwujących na naszym koncie na Instagramie. Ogromną wagę przykładamy, do jakości materiałów. Podszewki sukienek są wykonane w stu procentach z bawełny, dlatego nie podrażniają one skóry dziecka. Pracownia, z którą współpracujemy wybiera tylko delikatne, przyjemne koronki, które pięknie się układają – mówią założyciele marki.

Weź udział w konkursie!

Przekonała Was idea #zerowaste w modzie dziecięcej? My jesteśmy zachwyceni! Mamy dla Was konkurs z bardzo jasnymi zasadami i jeszcze bardziej przyjemnymi nagrodami:

 • pod postem konkursowym na Instagramie lub Facebooku portalu Ciazowy.pl napiszcie na jaką okazję wystroilibyście Wasze dziecko w sukieneczkę NADIA (zobaczcie sukienkę na zdjęciu powyżej lub w TUTAJ: https://littlebee.pl/pl/p/NADIA-tiulowa-sukienka-dla-dziewczynki/127– wystarczy jedno, dwa zdania odpowiedzi;
 • będzie nam miło jeśli polubicie profile Ciążowy.pl oraz Little Bee na Instagramie i na Facebooku i zaprosicie do udziału w konkursie swoich znajomych;
 • spośród autorów komentarzy nasze jury wybierze jedną osobę z najciekawszą odpowiedzią, a następnie nagrodzi ją kreacją NADIA;
 • przewidzieliśmy również dwie nagrody pocieszenia – korony dla prawdziwych księżniczek!

Na wasze odpowiedzi czekamy do 18 czerwca, a wyniki ogłosimy do 21 czerwca. Powodzenia!

Gdzie umieścić swoją odpowiedź konkursową?

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/301853076743/photos/a.309451466743/10157831731766744/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CP2lq9CsDBO/

Do dzieła! Przed wzięciem udziału w konkursie zapoznaj się z jego regulaminem!

WYNIKI KONKURSU

Nasz konkurs dobiegł już końca! Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie odpowiedzi.

Nagroda główna, czyli sukienka NADIA od marki Little Bee w wybranym rozmiarze powędruje do Sylwii Soleckiej (odpowiedź konkursowa na Facebooku).

Nagrody pocieszenia, czyli korony dla małych księżniczek powędrują do: Moniki Urbaniak (odpowiedź konkursowa na Facebooku) oraz Wojtek_1870 (odpowiedź konkursowa na Instagramie).

Serdecznie gratulujemy! Z laureatami skontaktujemy się w wiadomościach prywatnych!

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie, właściciel Portalu Ciążowy.pl (www.ciazowy.pl)
 2. Na zlecenie: Conex Kajetan Konieczny, ul. Starorzeczna 4/2, 62-030 Luboń
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na osi czasu profilu ciazowy.pl na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743/)  oraz Instagram (https://www.instagram.com/ciazowy/)
 4. Konkurs będzie trwał od 8.06.2019 do 15.06.2019 do godz. 23.59.59

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
 3. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743 oraz Instagram (https://www.instagram.com/ciazowy/);
 4. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
 5. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
 7. Spośród zgłoszeń przesłanych do 21.06.2019 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odniesienie się do zadania konkursowego, czyli odpowiedź na pytanie – na jaką okazję ubrałby swoje dziecko w sukienkę NADIA z oferty marki Little Bee (https://littlebee.pl/pl/p/NADIA-tiulowa-sukienka-dla-dziewczynki/127). Własną odpowiedź uczestnik zamieszcza na profilu Facebook ciazowy.pl lub Instagram pod postem informującym o konkursie.
 2. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury.
 3. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie profilu ciazowy.pl na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie www.ciazowy.pl.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: tiulowa sukienka dla dziewczynki NADIA marki Little Bee w wybranym rozmiarze (od 86 do 116) (https://littlebee.pl/pl/p/NADIA-tiulowa-sukienka-dla-dziewczynki/127) za pierwsze miejsce oraz dwie opaski – korony (https://littlebee.pl/pl/p/KORONA-PRAWDZIWEJ-KSIEZNICZKI/114) za drugie i trzecie miejsce.
 2. Fundatorem nagrody jest: Conex Kajetan Konieczny, ul. Starorzeczna 4/2, 62-030 Luboń
 3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę.
 4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 5. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Fundator.

V. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
 2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie: imię; nazwisko; nazwa użytkownika na Facebooku; nazwa użytkownika na Instagramie; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu (dalej: Dane osobowe).
 3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy.
 4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)
 5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493
 7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji lub odbiór Nagrody.
 8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
 10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku i Instagramie lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka i Instagrama.
 11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
 12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook, Instagram ani firmę z nimi związaną.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.