Zmiany kryterium dochodowego 500 plus

W 2019 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące przyznawania świadczenia z programu 500 plus. Sprawdź, co się zmieni!

kobieta i mężczyzna trzymający na rękach dziecko


Podziel się na


Zmiany w programie 500 plus dotyczą warunków, jakie muszą spełnić rodzice, chcący otrzymywać świadczenie już na pierwsze dziecko. Co dokładnie się zmienia?

O zmianach mówiło się już jakiś czas temu. Obecnie wiadomo, że można się ich spodziewać w bieżącym roku. Minister Elżbieta Rafalska zapowiada, że zostaną wprowadzone w życie pod koniec pierwszego kwartału 2019 i mają związek z podniesieniem płacy minimalnej (od stycznia tego roku najniższe wynagrodzenie wynosi 2250 złotych, czyli 1634 złote netto). Co dokładnie ma się zmienić?

500 plus do poprawki

Informacja najważniejsza: zmiany mają dotyczyć jedynie tych rodziców, którzy są uprawnieni do pobierania 500 plus już na pierwsze dziecko. Mowa o podniesieniu kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymywania świadczenia. Według zapowiedzi, progi dochodowe mają wzrosnąć o 100 złotych netto, ale dokładna decyzja nie jest jeszcze znana. Jaki jest cel takiej zmiany? Chodzi o to, że kryterium musi być takie, by świadczenie 500 plus było dostępne nawet w sytuacji, kiedy minimalne wynagrodzenie jest dzielone na dwa. Co to dokładnie oznacza?

Nowe zasady oznaczają, że pieniądze z programu 500 plus na pierwsze dziecko będą przyznawane w rodzinach o dochodzie nie przekraczającym 900 złotych netto na osobę, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1300 złotych netto. W przeciwnym wypadku – bez podniesienia kryterium dochodowego, a po podniesieniu płacy minimalnej, które jest już faktem – w 2019 roku rodzic wychowujący jedno dziecko i utrzymujący się z pensji minimalnej zarabiałby o 34 zł za dużo, by otrzymać świadczenie 500 plus. Część osób, które obecnie korzystają ze świadczenia w 2019 r. mogłoby go nie otrzymać z uwagi na zbyt wysokie zarobki. Zmiana kryterium dochodowego została więc wymuszona przez podniesienie płacy minimalnej. Oczywiście pensja minimalna wprowadzona w 2019 roku będzie brana pod uwagę dopiero w kolejnym okresie świadczeniowym – od października 2020 roku do września 2021 roku, a wzrost płacy minimalnej nie będzie miał wpływu na weryfikację świadczeń już przyznanych.

kobieta trzymająca dziecko stawiające pierwsze kroki za ręce

Program 500 plus

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” wystartował 1 kwietnia 2017 roku. Co do zasady świadczenie w wysokości 500 zł należy się rodzicom na drugie oraz kolejne dzieci w wieku do 18. roku życia. By je otrzymać wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, a wysokość dochodu nie jest brana pod uwagę. Obecnie rodzice jedynaków mogą starć się o świadczenie tylko w ściśle określonych przypadkach, czyli w sytuacji, kiedy dochód miesięczny rodziny nie przekracza 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). To właśnie to kryterium dochodowe w najbliższym czasie ma zostać zmienione.

Z ostrożnych szacunków wynika, że sukces programu 500 plus był największy w roku jego wprowadzenia. W 2017 roku urodziło się 401 tys. dzieci, co oznaczało przyrost urodzeń o prawie 20 tys. w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 rok jednak urodziło się już o 13 tys. dzieci mniej niż w poprzednim, a w związku z dużą liczbą zgonów obywateli, przyrost naturalny naszego kraju jest ujemny.