Opieka na dziecko 2023

Opieka na dziecko 2023 – ile dni wolnych przysługuje rodzicom i czy w czasie tego zwolnienia mogą liczyć na wynagrodzenie?

płatna opieka na dziecko 2023


Podziel się na


W kwietniu bieżącego roku w Kodeksie Pracy wprowadzono wiele zmian w zakresie urlopów dla rodziców. Również tzw. opieka na dziecko w 2023 roku doczekała się pewnych modyfikacji, których warto mieć świadomość. Opieka na dziecko 2023 – ile dni wolnych przysługuje rodzicom i czy w czasie tego zwolnienia mogą liczyć na wynagrodzenie?

Opieka na dziecko 2 dni 2023

Na początek wyjaśnijmy, czym tak naprawdę jest opieka na dziecko 2023. Chodzi tutaj o 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy zawodowej, które przysługuje pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko. Opieka na dziecko 2023 może zostać wykorzystana w dowolnym celu, dlatego potocznie udogodnienie określa się mianem „opieki na dziecko zdrowe”.

Do wykorzystania tego udogodnienia ma prawo obydwoje zatrudnionych rodziców, ale – co warto podkreślić – w danym roku kalendarzowym można z niego skorzystać jednorazowo. Oznacza to, że jeśli pełna opieka na dziecko 2023 zostanie wykorzystana przez matkę dziecka, ojciec w danym roku kalendarzowym straci do niej prawo. Niewykorzystana opieka na dziecko 2023 przepada wraz z końcem danego roku.

Płatna opieka na dziecko 2023

Co warto zaznaczyć, opisywane udogodnienie pozwala pracownikowi na zachowanie prawa do pełnego wynagrodzenia. Oznacza to, że opieka na dziecko 2023 nie wiąże się dla pracownika z jakimkolwiek uszczerbkiem finansowym – jego pensja nie zostaje w żaden sposób pomniejszona. Co ważne, płatna opieka na dziecko 2023 to udogodnienie, które przysługuje pracownikowi bez względu na:

  • rodzaj zatrudnienia,
  • staż
  • wymiar czasu pracy.

W przypadku osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze płatna opieka na dziecko 2023 udzielana jest w wymiarze godzinowym, który ustala się proporcjonalnie właśnie do wymiaru czasu pracy. Niepełne godziny zaokrągla się w górę  – na korzyść pracownika.

Co jednak istotne – w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego – niewykorzystana płatna opieka na dziecko 2023  nie uprawnia do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Opieka na dziecko w 2023 roku – podobnie jak w latach ubiegłych – wymaga złożenia u pracodawcy określonego wniosku. Wniosek, zgodnie z nowymi zasadami, można dostarczyć pracodawcy w formie papierowej lub elektronicznej.

opieka na dziecko kodeks pracy

Opieka na dziecko 2023 – do ilu lat?

Opieka na dziecko 2023 to – podobnie jak w latach ubiegłych – uprawnienie przysługujące pracownikom, którzy wychowują przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14. Warto w tym miejscu zatrzymać się jeszcze przy wymiarze udogodnienia, ponieważ wspomniane 2 dni lub 16 godzin to wymiar ostateczny i niezmienny bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Tak więc w przypadku wychowywania więcej niż jednego dziecka, opieka na dziecko 2023 nadal wynosi tyle samo.

Wymiar udogodnienia jest liczony w dniach lub godzinach ze względu na to, że opieka na dziecko 2023 może zostać wykorzystana w częściach. Przykładowo pracownik może w danym momencie zdecydować się na skorzystanie tylko z kilku godzin zwolnienia, ale nie ma też przeszkód, by opieka na dziecko 2023 została wykorzystana jednorazowo i w całości (w wymiarze dwóch dni następujących bezpośrednio po sobie).

Opieka na dziecko – zmiany 2023

Jak widać, w przypadku udogodnienia, jakim jest opieka na dziecko w 2023 roku zmianie uległa jedynie forma wnioskowania (od 26 kwietnia wniosek o 2 dni opieki może być składany zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej). Jednak w Kodeksie Pracy pojawiło się też całkiem nowe uprawnienie, które pozwala rodzicom na dodatkowe dni opieki nad dzieckiem.

Na czym polega nowa opieka na dziecko 2023, a mówiąc bardziej precyzyjnie – urlop opiekuńczy? Mowa tutaj o 5 dniach zwolnienia od pracy, które pracownik może wykorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (w tym właśnie dziecku) lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym (jeśli ta osoba wymaga znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych). Co jednak istotne, nowa opieka na dziecko w 2023 roku to uprawnienie bezpłatne – w czasie przebywania na nim pracownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia.

Opieka na dziecko – Kodeks Pracy

Jeśli chodzi o takie kwestie jak opieka na dziecko 2023, Kodeks Pracy przewiduje jeszcze jedną możliwość. Chodzi tym razem o 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej. Pracownik może skorzystać z wolnego w razie nagłej konieczności (przykładowo wypadku czy choroby), tym razem już niekoniecznie związanej z dzieckiem czy członkiem rodziny.

Wniosek o takie zwolnienie wystarczy złożyć w dniu, w którym dana sytuacja zaistnieje, ale – co warto zaznaczyć – za przebywanie na nim pracownik otrzyma jedynie połowę wynagrodzenia.