Pępowina dwunaczyniowa

Pępowina dwunaczyniowa występuje u niektórych ciężarnych i wymaga specjalistycznej obserwacji.

kobieta w ciąży z pępowiną dwunaczyniową pije koktail


Podziel się na


W jaki sposób powstaje pępowina dwunaczyniowa, jak ją zdiagnozować i przede wszystkim – czy da się ją wyleczyć, by nie zagrażała zdrowiu matki i dziecka?

Budowa i rola pępowiny

Pępowina powstaje między 5. a 12. tygodniem ciąży. Już w drugim tygodniu życia zarodkowego wykształcają się jej pierwsze elementy, z których w efekcie powstaje długi na 50-60 cm, giętki i skręcający się w nawet kilkudziesięciu miejscach sznur, który łączy płód z życiodajnym łożyskiem. W skład pępowiny wchodzą naczynia krwionośne – dwie tętnice i jedna żyła, tkanka łączna galaretowata i nabłonek pokrywający. Jako łącznik pomiędzy krążeniem zarodka i błon śluzowych matki, dostarcza do krwiobiegu dziecka tlen i substancje odżywcze.

Nieprawidłowości anatomiczne – SUA

Przyczyny wystąpienia wady anatomicznej pępowiny nie są znane. Standardowym postępowaniem medycznym w przypadku SUA jest wzmożona obserwacja przebiegu ciąży i stanu płodu.

SUA (ang. single umbilical artery – pojedyncza tętnica pępowinowa) jest najczęstszą patologią w obrębie pępowiny. Szacuje się, że występuje w 0,2-1% ciąż, nieznacznie częściej u pierworódek, starszych wieloródek, a także u kobiet spodziewających się bliźniąt.

kobieta w ciąży z pępowiną dwunaczyniową

Nieprawidłowa budowa pępowiny polega tu na anatomicznym braku jednej z tętnic – w przewodzie widoczna jest wyłącznie jedna tętnica (wychodząca z przewodu omoczniowego) oraz lewa żyła pępowinowa. W większości przypadków anomalia ta nie ma większego wpływu na rozwój płodu, zdarza się jednak, że jest skojarzona z wadami układu sercowo-krążeniowego płodu (czasem także moczowo-płciowego i nerwowego). Według badań u ciężarnych z pępowiną dwunaczyniową występują częściej takie dolegliwości i choroby jak nadciśnienie tętnicze, małowodzie lub wielowodzie czy cukrzyca.

Postępowanie medyczne

Pępowina jest szczegółowo badana podczas badania ultrasonograficznego pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży. To właśnie wtedy ginekolog może wykryć SUA. Jak przebiega ciąża po postawieniu tej diagnozy? W przeważającej większości kobiet – zupełnie zwyczajnie. Lekarz podczas każdej wizyty jednak szczegółowo analizuje stan płodu, by w porę wychwycić wszelkie nieprawidłowości, mogące być konsekwencją występowania pępowiny dwunaczyniowej. Ciężarna może jednak spać spokojnie – wzmożona obserwacja i regularna kontrola przebiegu ciąży jest w przypadku pojedynczej tętnicy pępowinowej właściwym i powszechnie wdrażanym postępowaniem medycznym.