Imię dla dziecka – fakty, o których warto pamiętać

Nadawanie dziecku imienia nastręcza przyszłym rodzicom wielu problemów. Czasem i 9 miesięcy nie wystarczy, aby wybrać to jedno jedyne, odpowiednie. Jak wybrać imię dla dziecka?

dziecko w kapturze na głowie


Podziel się na


Myśląc o imieniu dla dziecka w grę wchodzi kilka różnych kwestii: tradycja czy moda, prostota czy oryginalność… Z nadaniem dziecku imienia wiąże się także kilka formalności i zasad, o jakich należy pamiętać. Choćby takich, które regulują jak długo po narodzinach należy zgłosić imię, jakich wybierać nie można czy też zasady ich zmiany.

Imię dziecka zgłaszamy do 14 dni po narodzinach

Nadawanie imion dzieciom reguluje w Polsce ustawa z dnia 29 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego. Stanowi ona, że imię należy zgłosić do 14 dni od narodzin dziecka wraz ze sporządzaniem aktu urodzenia. Jeżeli do tego czasu rodzice nie zdecydują się na żadne imię, urzędnik wpisze w akcie jedno z popularnych i często używanych w naszym kraju.

Zmiana imienia

Imię dziecka można zmienić do sześciu miesięcy od wystawienia aktu urodzenia. W tym celu rodzice muszą złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (czy też imion) wpisanego do aktu urodzenia.

Ogólne zasady nadawania imion

Szczegółowych zasad regulujących nadawanie imion dzieciom w naszym kraju nie ma. Te, które istnieją są bardzo ogólne (zdarzają się odstępstwa od nich) i w większości dość oczywiste:

 • imię powinno jasno wskazywać na płeć dziecka (imię żeńskie, według tych zasad, powinno kończyć się na literę „a”, jednak istnieją odstępstwa od tej reguły, np. Beatrycze)
 • nie może być dla dziecka ośmieszające
 • nie może być też nieprzyzwoite
 • nie może być nazwą pospolitą (poza imionami, jak np. Róża)
 • nie może być nazwą geograficzną
 • nie może być zdrobnieniem

Jeśli jedno z rodziców pochodzi z innego kraju, urzędnicy akceptują imiona brzmiące obco dla większości Polaków.

Polskie prawo dopuszcza nadawanie dziewczynkom imion z podwójnymi spółgłoskami, tak więc może być zarówno Izabela, jak i Izabella, Adriana i Adrianna. Dziecku można nadać najwyżej dwa imiona. W przypadku chłopców drugie może być żeńskie (np. Jan Maria). Tymczasem u dziewczynek obydwa imiona muszą mieć formę żeńską. Imion nie można łączyć dywizem (np. Anna-Maria), muszą pozostać osobne.

Nieodpowiednie imię może zostać odrzucone…

To prawda – gdy kierownik urzędu stanu cywilnego uzna, że imię wybrane przez rodziców jest zbyt oryginalne lub narusza którąkolwiek z zasad wymienionych wyżej może odmówić przyjęcia oświadczenia rodziców.

Rodzice chcący nadać córkom imiona takie, jak Nicole (za to Nikola już jak najbardziej) lub Nicolette czy, w przypadku chłopca, Dante, spotykali się ze stanowczą odmową. Istnieje także pula dość dziwnych przykładów, jak próba zarejestrowania dla chłopca imienia… Byczek. Są to na szczęście rzadkie przypadki.

dziecko z markerem w ręce i koroną nad głową

… ale można odwołać się od decyzji

Jeśli imię wybrane dla dziecka zostanie z jakiegoś powodu odrzucone, można odwołać się od takiej decyzji do 14 dni po jej wydaniu. Odwołanie należy zgłosić do wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego.

Nadchodzą zmiany?

Okazuje się jednak, że rząd planuje pewne zmiany w nadawaniu imion. Nowe przepisy miałyby dopuszczać używanie zdrobnień (czyli np. nadanie dziewczynce imienia Ania zamiast Anna) oraz wybieranie imion zagranicznych. Co więcej, ma także zniknąć zasada nadawania dziecku imienia, które od razu sugerowałoby jego płeć. Będzie więc możliwe nadanie synkowi czy córce imienia bezpłciowego. Te projekty, znacznie liberalizujące dotychczasowe zasady, są reakcją na zmieniającą się rzeczywistość. W Polsce przebywa coraz więcej cudzoziemców, pojawiają się także nowe imiona niemające polskiej wersji, która wskazywałaby na płeć.

Imię dla dziecka – jak je wybrać?

Wybór imiona dla dziecka jest poważną sprawą. To przecież coś, co będzie mu towarzyszyć do końca życia. Oto kilka rad, które należy wziąć pod uwagę:

 • Niektórzy rodzice nadają swoim pociechom imiona pod wpływem chwilowych emocji, mody, zachwytu popularnym celebrytą czy też z chęci dodania córce lub synowi oryginalności. To może być w przyszłości bardzo męczące, a ewentualna zmiana imienia u dorosłego nie przebiega już tak sprawnie. Wniosek rozpatruje się pozytywnie tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że imię faktycznie utrudnia życie, sprawia wiele kłopotów i jest niewłaściwe.
 • Decyzję o wyborze imienia warto rozciągnąć w czasie, nie przywiązywać się do żadnego pomysłu i zachować otwarty umysł. Nie zamykać się na tradycyjne imiona, rozważyć też te bardziej nowoczesne.
 • Nie można ulegać naciskom rodziców, teściów ani znajomych co do wyboru imienia pociechy.
 • Przede wszystkim – nie należy kierować się panującą obecnie modą i pamiętać, że imię dziecka… świadczy o jego rodzicach.
 • Należy spojrzeć na całą sprawę z perspektywy dziecka. Bycie jedną z sześciu Emilek czy Julek w klasie to nic przyjemnego, podobnie, jak dziwne spojrzenia na wieść, że ma się na imię Hermenegilda. Być może najlepszym zaleceniem jest więc, jak w wielu wypadkach, znalezienie złotego środka.
 • Imię powinno pasować do nazwiska, które nasze dziecko będzie nosiło przez całe życie lub znaczną jego część. Każdy przyzna, że Angelika Golonka brzmi… co najmniej dziwnie.