Kiedy aborcja jest dopuszczalna w Polsce?

Aborcja jest w Polsce tematem bardzo burzliwym. Na co zezwala prawo – kiedy aborcja jest dopuszczalna, a kiedy zakazana?

kiedy aborcja jest dopuszczalna w polsce


Podziel się na


Aborcja jest w Polsce tematem bardzo burzliwym. Zmiany w przepisach aborcji, budzą do publicznej dyskusji przeciwników oraz zwolenników aborcji. Warto zatem wiedzieć, kiedy aborcja w Polsce jest dopuszczalna. Na co zezwala prawo – kiedy aborcja jest dopuszczalna, a kiedy zakazana. Jak wygląda prawo aborcyjne w Polsce? Sprawdzamy!

Aborcja – czym jest?

Aborcja jest medycznym zabiegiem przerwania ciąży. Każda aborcja powinna być przeprowadzana przez doświadczonego lekarza, aby uniknąć groźnych dla zdrowia i życia komplikacji. Nie wszędzie jednak można jej dokonać legalnie i w bezpiecznych miejscach.

Przerwanie ciąży jest regulowane prawnie. W niektórych krajach aborcja jest legalna, a w niektórych całkowicie zabroniona, a w jeszcze innych krajach jest dozwolona, tylko w niektórych przypadkach.

Aborcja w Polsce – kiedy jest dopuszczalna?

Przerwanie ciąży jest zazwyczaj przeprowadzane do trzeciego miesiąca ciąży, kiedy płód nie jest jeszcze dobrze rozwinięty, a aborcja w tym czasie jest względnie bezpieczna dla życia matki. Kiedy aborcja jest dopuszczalna w Polsce?

Aktualnie w Polsce aborcja jest możliwa tylko w dwóch przypadkach:

  • gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia matki;
  • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego jak np. kazirodztwo lub gwałt;

Wcześniej, od 1993 roku, aborcja w Polsce mogła być wykonywana w trzech przypadkach. To tzw. kompromis aborcyjny między środowiskami prawicowymi a lewicowymi. Aborcji można było legalnie dokonywać, gdy:

Do znaczących zmian doszło w 2020 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

aborcja w polsce kiedy jest dopuszczalna

Aborcja w Polsce – kto podejmuje decyzję?

  • w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety o przerwaniu ciąży decyduje lekarz w szpitalu po potwierdzeniu okoliczności umożliwiających wykonanie aborcji przez innego lekarza niż ten, który przerwania ciąży ma dokonać. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety.
  • w przypadku ciąży pochodzącej z czynu zabronionego, okoliczności umożliwiające aborcję musi najpierw potwierdzić prokurator. Aborcja w takiej sytuacji jest możliwa, jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

W obu powyższych przypadkach do przerwania ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety.

Aborcja w Polsce – metody przerywania ciąży

Istnieją trzy metody przerwania ciąży dostępne w Polsce:

  • metoda farmakologiczna – za pomocą tabletek prowadzących do zniszczenia trofoblastu, zarodek ulega uszkodzeniu, następnie dochodzi do skurczy macicy, prowadzących do poronienia;
  • chirurgiczne rozszerzenie szyjki macicy, a następnie odessanie zarodka przy pomocy specjalnej rurki. Po zabiegu przeprowadzane jest łyżeczkowanie.
  • laparotomia – jest to chirurgiczne otwarcie jamy brzusznej i usunięcie płodu.

Aborcja w Polsce – statystyki

Według WHO każdego roku na świecie dokonuje się około 40-50 milionów aborcji. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w 2018 roku w Polsce przeprowadzono 1076 aborcji, w 2017 roku wykonano 1061 zabiegów przerwania ciąży, a w 2016 roku – 1098.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia, w 2020 roku przeprowadzono 1076 legalnych zabiegów przerwania ciąży. W 2021 roku takich zabiegów było już tylko 107P. Nie wiadomo, jaka naprawdę była skala zjawiska – sporo zabiegów było bowiem wykonywanych bez zgłaszania lub zagranicą.

Temat aborcji jest bardzo kontrowersyjny i wywołuje ogromne emocje zarówno u przeciwników zakazu aborcji, jak i jego zwolenników. Pamiętajmy jednak, że każdy przypadek jest indywidualny i tak powinien być rozpatrywany.