Dziecko w związku bez obrączki

Rodzi się coraz więcej dzieci ze związków nieformalnych. Jak wygląda ich sytuacja prawna? Jakie świadczenia przysługują rodzicom?

dziecko ze związku nieformalnego na plaży


Podziel się na


Zmiany zachodzące w społeczeństwie doprowadziły do tego, że coraz więcej par odcina się od przymusu legalizacji związku i wybiera nieformalną drogę. Powody bywają różne: niechęć do instytucji małżeństwa, przekonanie, że “papierek” nie jest potrzebny do szczęścia, czy zwyczajnie – poczucie swobody. Problemy, szczególnie te natury prawnej, mogą pojawić się kiedy na świat przyjdzie dziecko. Jak wygląda jego sytuacja w nieformalnym związku?

Dziecko w konkubinacie

Pozycja dziecka w konkubinacie nie jest wcale gorsza od statusu malucha urodzonego w małżeństwie i nie może absolutnie być tak postrzegana. Przecież do zapewnienia dziecku dobrej opieki, poczucia bezpieczeństwa i miłości nie jest potrzebny żaden dokument. Dlatego każdy powinien uszanować decyzję dwojga osób, które rezygnują z legalizacji związku. Niestety, niektórym wciąż trudno ten fakt zaakceptować.

Osobną kwestią są regulacje prawne – decydując się na pozostawanie w konkubinacie trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji. Przede wszystkim tych, które dotyczą dzieci.

Najważniejsze – uznanie ojcostwa

Dziecko, które wyda na świat para żyjąca w nieformalnym związku ma status dziecka pozamałżeńskiego. W jego sytuacji nie działa więc tzw. domniemanie ojcostwa (tak, jak w małżeństwie). Czym to skutkuje? Otóż takie dziecko nie ma prawa do:

  • nazwiska ojca,
  • alimentów w razie rozpadu związku,
  • renty,
  • dziedziczenia.

Aby wszystkie te prawa zostały mu przyznane, partner musi uznać ojcostwo. Dopiero wtedy będzie przez prawo postrzegany jako prawny opiekun i ojciec. Wtedy też maluch będzie miał takie same prawa jak dziecko narodzone w zalegalizowanym związku. Wcześniej prawo uznaje ojca i dziecko za obce sobie osoby.

dziecko ze związku nieformalnego

Co trzeba zrobić aby uznać ojcostwo?

Należy złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego (właściwym urzędem będzie ten, w którym sporządzono akt urodzenia dziecka). Ojcostwo musi zostać także potwierdzone przez matkę, która również powinna złożyć oświadczenie (w tym samym czasie, co jej partner lub najpóźniej 3 miesiące potem). Matka i ojciec stają przed kierownikiem urzędu, który wyjaśni im skutki uznania ojcostwa.

Ważne, że ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka jeszcze nienarodzonego. Okazuje się, że kierownik urzędu stanu cywilnego nie może odmówić zatwierdzenia uznania ojcostwa nawet jeśli uzna, iż pojawiają się niejasności co do faktycznego stanu rzeczy.

dziecko ze związku nieformalnego

Nazwisko dziecka

Ustalenie nazwiska dziecka odbywa się podczas uznania ojcostwa. Rodzice muszą również w tej sprawie złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym decydują czy ich maluch ma przyjąć nazwisko matki, ojca, czy też dwuczłonowe.

Istotne, że jeśli takie oświadczenie nie zostanie złożone (a uznanie ojcostwa jest już poświadczone), wówczas dziecko otrzymuje podwójne nazwisko.

Co w razie rozstania?

Jak wygląda sytuacja dziecka w momencie, kiedy związek nieformalny jego rodziców rozpada się? Otóż jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny, nie ma znaczenia czy dziecko wychowuje się w małżeństwie czy w związku nieformalnym. W obydwu przypadkach przysługują mu alimenty. Można także żądać uregulowania kontaktów z dzieckiem.

O ile w przypadku związku małżeńskiego odbywa się to już w trakcie postępowania dotyczącego rozwodu lub separacji, o tyle jeśli pozostajecie w konkubinacie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w trybie nieprocesowym.