Wszystko o prawie do przerwy na karmienie w pracy

Komu przysługuje przerwa w pracy na karmienie dziecka? Jaki jest wymiar przerwy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na moją przerwę? Wszystko o prawie do przerwy na karmienie w pracy

mama pracuje z dzieckiem na trawie


Podziel się na


Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim nie musi wiązać się z rezygnacją z karmienia piersią. Jako mama masz prawo do przerw w pracy, byś mogła nakarmić naturalnie swoje dziecko. Co powinnaś wiedzieć o tym uprawnieniu? Odpowiadamy na najczęstsze pytania.

Komu przysługuje przerwa w pracy na karmienie dziecka?

Prawo do przerwy w pracy na karmienie dziecka ma pracownica, która po powrocie do pracy po porodzie nadal karmi swoje dziecko piersią. Oznacza to, że przerwa nie przysługuje kobietom karmiącym dzieci w inny niż naturalny sposób. Warunkiem ubiegania się o takie zwolnienie z obowiązków zawodowych jest także umowa o pracę i wymiar pracy przekraczający cztery godziny dziennie. Młodym mamom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło czy umowę zlecenie takie uprawnienie nie przysługuje.

Jaki jest wymiar przerwy?

Wymiar przerwy na kamienie zależy od czasu pracy kobiety oraz liczby dzieci, które karmi równocześnie. Dwie półgodzinne przerwy w ciągu dnia należą się mamie, która karmi piersią jedno dziecko i pracuje więcej niż 6 godzin dziennie. Jeśli czas pracy jest krótszy (mniej niż 6 godzin, ale więcej niż 4 godziny), przerwa jest tylko jedna. Kobiety karmiące więcej niż jedno dziecko mogą wyjść na nieco dłużej: na 45 minut, gdy pracują krócej niż 6 godzin w ciągu dnia, i dwa razy po 45 min, gdy czas pracy przekracza 6 godzin na dzień.

Czy mogę samodzielnie wybrać godzinę przerwy?

Przerwa w pracy na kamienie dziecka jest wliczana do czasu pracy i wynagradzana na tych samych zasadach co obowiązki zawodowe kobiety. Pracodawca może, ale nie musi uwzględniać twojej prośby o konkretne godziny przerw. Zwolnienie z obowiązków zawodowych pracownicy nie może bowiem wpływać negatywnie na jakość pracy firmy. W większości przypadków przełożeni starają się wyjść jednak naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych mam powracających do pracy. Pamiętaj, że we wniosku możesz też zasugerować, by przy-sługujące ci przerwy połączyć w jedną i wykorzystać ją np. przychodząc do pracy później lub wcześniej ją opuszczając. Przełożony musi jednak wyrazić na to zgodę.

Co z odpłatną, 15-minutowym odpoczynkiem od zajęć w czasie pracy?

Przerwy na karmienie piersią nie kolidują w żaden sposób z przysługującą ci ustawowo 15-minutową przerwą w pracy. Możesz śmiało skorzystać z niej np. w porze obiadowej.

mama pracuje z dzieckiem na trawie

Czy za czas przerwy na karmienie piersią otrzymuję wynagrodzenie?

Zgodnie z art. 187 kodeksu pracy przerwy w pracy przeznaczone na karmienie dziecka są wliczane w czas pracy, a więc wynagradzane w taki sam sposób jak sprawowanie obowiązków zawodowych.

Jak długo mogę korzystać z przerw na karmienie?

Ustawodawca nie określa okresu czasu, w którym kobieta może korzystać z przerw na karmienie piersią. W związku z tym uprawnienie przysługuje zarówno świeżo upieczonym mamom, powracającym do pracy po urlopie macierzyńskim, jak i mamom z 2-, a nawet 3-letnim stażem, o ile nadal karmią piersią. Decyzja o zaprzestaniu korzystania z prawa do przerw na karmienie jest ściśle uwarunkowana czasem karmienia piersią – prawo wygasa w momencie przerwania na stałe naturalnego karmienia.

Co muszę zrobić, by otrzymać zgodę na przerwę?

Wystarczy napisać wniosek z prośbą o udzielenie takich przerw, powołując się na wynikające z kodeksu pracy uprawnienie. Wniosek ten składasz u swojego pracodawcy.

mama pracuje z dzieckiem

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na moją przerwę?

Nie. Prawo obliguje go do udzielania zgody na twój wniosek, o ile tylko jest zasadny (gdy naprawdę karmisz piersią). W przypadku odmowy grozi mu kara grzywny w wysokości od 1 do nawet 30 tys. zł za naruszenie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem (art. 281 k.p.). Pracodawca ma jednak prawo żądać od ciebie potwierdzenia karmienia naturalnego – przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.

Czy na czas przerwy mogę opuścić zakład pracy?

Tak. W niektórych zakładach pracy są wydzielone miejsca dla kobiet w ciąży i matek karmiących, ale jeśli ich nie ma lub nie chcesz z nich korzystać, możesz spokojnie opuścić teren zakładu pracy i skorzystać z przerwy na karmienie dziecka w dowolnym innym miejscu.