Problemy z zapisaniem dziecka do żłobka państwowego

O trudnościach, jakie towarzyszą chęci zapisania dziecka do żłobka, krążą już legendy. Żłobków brakuje, a wielu rodziców, by zwiększyć swoje szanse, zapisuje malucha jeszcze przed porodem! Jak to jest z państwowymi żłobkami?

dziecko wycina w państwowym żłobku


Podziel się na


Do żłobka!

Posłanie dziecka do żłobka to wybór, jakiego dokonują rodzice jeśli obydwoje pracują i chcą pracę kontynuować, a maluchem nie może zająć się nikt z rodziny ani opiekunka (ze względu na preferencje czy też warunki finansowe). W takiej sytuacji należy też podjąć decyzję, czy żłobek ma być prywatny, czy państwowy. Ta pierwsza opcja jest oczywiście o wiele droższa, jednak w obecnej sytuacji, kiedy miejsc w żłobkach państwowych jest dramatycznie mało, czasem staje się jedyną możliwością.

dziecko uczy się literek w państwowym żłobku

Jakie kryteria musi spełniać dziecko?

Aby w ogóle myśleć o żłobku, należy spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim – kryterium wiekowe. Należy dowiedzieć się, czy żłobek, o którym myślimy ma grupę dla najmłodszych dzieci. Niektóre żłobki przyjmują maluchy już od 20. tygodnia życia. Do innych można zapisać pociechę dopiero kiedy skończy rok. Górna granica to 3 lata.

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można ubiegać się o miejsce w żłobku jest wniosek, który należy wypełnić i złożyć w placówce (w niektórych miastach można to zrobić online).

O miejscach w żłobku decydują różne kryteria, za które dziecko otrzymuje punkty. Te kryteria to:

  • Miejsce zamieszkania oraz miejsce odprowadzania podatku dochodowego.
  • Czy dziecko jest jedynakiem czy ma rodzeństwo lub pochodzi z rodziny wielodzietnej (więcej niż dwójka dzieci).
  • Czy dziecko wychowywane jest przez obydwoje rodziców, czy przez samotnego ojca/matkę lub przez innego opiekuna prawnego lub rodzinę zastępczą.
  • Czy rodzice dziecka uczą się czy pracują (i na jakiej podstawie: umowy o pracę, dzieło, zlecenie lub prowadzą własną działalność).
  • Czy rodzina objęta jest nadzorem kuratora.
  • Niepełnosprawność, niezdolność do pracy, do samodzielnej egzystencji matki bądź ojca lub opiekuna prawnego dziecka.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa.
dziecko wycina w państwowym żłobku

Problemy z zapisem do żłobka

Obecnie zapisanie dziecka do żłobka w dużych miastach graniczy niemal z cudem. Chętnych jest czasem dwa razy tyle, co miejsc w państwowych placówkach! Nikt chyba nie ma już złudzeń, że miejsce znajdzie się dwa miesiące przed planowanym powrotem mamy do pracy. Większość par zapisuje pociechę do żłobka zaraz po porodzie, a nawet… jeszcze wcześniej! Dziecko dostaje swój numer w kolejce, a następnie mama lub tata muszą co miesiąc potwierdzać, że w dalszym ciągu wykazują chęć by ich pociecha uczęszczała do wybranej placówki.

W kwalifikacji ważne są kryteria zamieszczone wyżej. Nie każde ma jednakową wagę. Okazuje się, że miasta zdecydowanie wolą te rodziny, które są zameldowanie na ich terenie i odprowadzają tam PIT-y. To dość istotne kryterium, premiowane wysoko. – Mieszkamy w Krakowie, więc nie mieliśmy złudzeń, że ze żłobkiem będzie łatwo. Wiedzieliśmy, że nie stać nas na opiekunkę do dziecka. Nasze rodziny mieszkają w innych miastach więc ta opcja też odpadła. Zapisaliśmy syna do żłobka bardzo niedługo po tym, jak się urodził. Był na miejscu 320 w kolejce. Obecnie dalej czekamy, co miesiąc musimy potwierdzać, że nie rozmyśliliśmy się i dalej chcemy posłać małego do żłobka – mówi Paulina.

dziecko uczy się literek w państwowym żłobku

Komedia w Długołęce

Problemy z miejscami w żłobku doprowadziły do kuriozalnej wręcz sytuacji w Długołęce (woj. Dolnośląskie). Wszystko przez to, że w przypadku tych rodzin, które mają tyle samo punktów i spełniają identyczne kryteria decyduje kolejność. W związku z tym, kiedy w poniedziałek o 7:00 rano ruszyła rekrutacja do żłobka, kolejka była już dość pokaźna. Rodzice zaczęli się w niej ustawiać już… w piątek rano! Oczywiście nie spędzili trzech dni na czekaniu dzięki wzajemnej współpracy i powołaniu komitetu kolejkowego. Zakładał on system zmianowy – czekający wymieniali się co pewien czas.