Place zabaw pod lupą

Plac zabaw to jedno z ulubionych miejsc dzieci. Mogą tam wyszaleć się do woli i skorzystać z wielu urządzeń, wspomagających rozwój fizyczny i intelektualny.

Bezpieczeństwo na placu zabaw


Podziel się na


Niestety, wiele z nich nie spełnia kryteriów prawidłowego funkcjonowania. W konsekwencji place zabaw straszą zaniedbaniem i stwarzają niebezpieczeństwo. Jak wygląda kontrola takich miejsc i co zrobić, by dzieci miały swoją bezpieczną przestrzeń do zabawy na świeżym powietrzem?

Plac marzeń

Dwie huśtawki, ślizgawka, koniki i piaskownica – to plac zabaw , jaki znamy z naszego dzieciństwa. Choć urządzenia były już mocno zużyte i bardziej przypominały stertę zardzewiałego żelastwa, uwielbialiśmy z nich korzystać i spędzać tam czas z rówieśnikami. Dzisiejsze place zabaw, na których bawią się nasi podopieczni, niewiele przypominają te miejsca: w ogrodzonej, , opatrzonej czytelnym regulaminem strefie znajdują się nowoczesne, regularnie odnawiane przyrządy, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a piasek w wielkiej piaskownicy jest wymieniany i poddawany kontroli przez służby sanitarno-epidemologiczne.

Niestety, wciąż wiele polskich placów zabaw wymaga gruntownego remontu. Nie wszyscy administratorzy i zarządcy terenu poczuwają się do obowiązku zapewnienia dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zabawy. W efekcie osiedlowe place trudno nazwać strefą do zabawy, bowiem królują w nich miejscowi chuligani, urządzenia nadają się wyłącznie na złomowisko, a piaskownice pełnią rolę toalety dla zwierząt.

Place zabaw

Zabawa pod kontrolą

Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa, które powinien spełniać każdy plac zabaw, określają europejskie normy EN 1176 i EN 1177 (polskie odpowiedniki: PN-EN 1176 i PN-EN 1177), przy czym w wielu państwach (także w Polsce) spełnianie tych kryteriów nie jest obowiązkiem prawnym. Mając na uwadze te wymogi, plac zabaw powinien każdego roku przejść kontrolę urządzeń, nawierzchni, ławek, ogrodzeń itd. Europejskie normy proponują w tym zakresie 3 rodzaje inspekcji:

  • rutynowa (oględziny) – polega na sprawdzeniu ogólnego stanu placu zabaw pod kątem wi-docznych gołym okiem awarii czy aktów wandalizmu; powinna być przeprowadzana przy-najmniej raz na tydzień przez zarządcę, administratora lub osobę przez nich upoważnioną do oględzin;
  • funkcjonalna – chodzi tu o sprawdzenie stanu zużycia urządzeń dostępnych do zabawy, przeprowadza ją administrator lub osoba przez niego wyznaczona raz na 1-3 miesiące;
  • podstawowa (coroczna) – to gruntowna kontrola całego placu (urządzeń, nawierzchni, fun-damentu itd.) przeprowadzana przez niezależnych od właściciela specjalistów.

Ponadto, w większości miast działają firmy, które profesjonalnie zajmują się ochroną i kontrolą pla-ców zabaw. Z ich usług skorzystać mogą nie tylko zarządcy lub administratorzy stref zabaw dla dzieci, ale także inwestorzy, producenci urządzeń oraz użytkownicy.

Okiem rodzica

Każdemu rodzicowi zależy na tym, by jego dziecko bawiło się w miejscu sprawdzonym i bezpiecznym. Awarie i wypadki zdarzają się jednak nawet na nowoczesnych i poddawanych regularnym inspekcjom placach zabaw. Jeśli jednak – jako rodzic – widzisz jakiekolwiek zaniedbania bądź usterki, skontaktuj się z właścicielem lub zarządcą terenu. W przypadku niedostępności osoby odpowiedzialnej za tę strefę, zgłoś sprawę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wybierając się z dzieckiem na plac zabaw (lub kierując je tam, gdy jest już starsze) pamiętaj o kilku zasadach:

  • Jeżeli na osiedlu masz do dyspozycji więcej niż jeden plac zabaw, poszukaj takiego, który spełnia wszystkie „naoczne” normy bezpieczeństwa: jest ogrodzony, a w jego sąsiedztwie nie ma ruchliwej ulicy bądź innych niebezpiecznych miejsc, posiada regulamin, jego nawierzchnia nie jest wykonana z betonu lub asfaltu (dużo bezpieczniejsze są materiały syntetyczne i wiórki drewna), w pobliżu nie ma ostrych pni i kamieni, urządzenia są stabilne (możesz potrząsnąć nimi, pobujać, sprawdzić, jak działają) i wykonane z bezpiecznego materiału (najlepiej z drewna), bez ostrych krawędzi i innych groźnych elementów.
  • Bądź czujna. Jeśli widzisz, że dziecko bądź dorosły zachowuje się w nieodpowiedni sposób – niszczy sprzęty, wprowadza zwierzęta na plac zabaw lub w inny sposób łamie regulamin) – zwróć mu na to uwagę.
  • Przed pobytem na placu zabaw uczul dziecko na zachowanie higieny: maluch nie powinien wkładać do buzi brudnych rąk, spożywać na terenie placu zabaw przekąsek, a po powrocie do domu musi bezwzględnie umyć dokładnie ręce.
  • Plac zabaw nigdy nie jest idealnym i w 100% bezpiecznym miejscem zabawy. Nie warto ograniczać aktywności dzieci niewłaściwie pojętą odpowiedzialnością, gorliwością i przesadną ostrożnością. Siniaki i odrapania to nieodłączny element dobrej zabawy, a dla dziecka nierzadko chluba i pamiątka, którą chętnie chwali się przed rówieśnikami i rodziną. Nie zabieraj maluchowi wrażeń.